HURTOWNIA PAKIETÓW
ZESTAWÓW FILATEliSTYCZNYCH
NUMIZMATYCZNYCH
POLSKA l ZAGRANICA
WILMAR STAMPS
Bogdan Wilczek

 
01-641 Warszawa, ul.Marii Kazimiery 20(sklep 4)
tel/fax 0-22 832-35-83
tel kom. (0) 509-446-952
e-mail: wilmar@wilmar-stamps.pl
www.wilmar-stamps.pl
 
NIP 118-114-99-75
 
Bank Zachodni WBK S.A.
Nr konta: 18 1090 1030 0000 0000 0415 9238

Polska - wg. listy braków, znaczki pocztowe


Lista podstron:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35

Uwaga, zamawiane produkty z każdej strony nalezy podsumować przed przejściem do następnej.
Temat:

Lp Grafika Symbol Rok wydania W serii Opis Wartość kat. Cena
[zł]
Ilość zam.
1400 rocznica urodzin Jana Heweliusza znaczek z przywieszka z prawej strony czysty2011NR4355 z przyw20111v z przywieszką400 rocznica urodzin Jana Heweliusza znaczek z przywieszka z prawej strony czysty-8.00
2400 rocznica urodzin Jana Heweliusza znaczek z przywieszka z lewej strony czysty2011NR4355 z przyw20111v z przywieszką400 rocznica urodzin Jana Heweliusza znaczek z przywieszka z lewej strony czysty-12.00
3Hokej na trawie czysty2011NR435620111vHokej na trawie czysty-5.00
4Hokej na trawie z perforacją z lewej i prawej strony czysty2011NR4356 Ark2011Ark 8vHokej na trawie z perforacją z lewej i prawej strony czysty-45.00
5Hokej na trawie z górnym napisem z arkusika czyste2011NR4356 z nap20112v z napisemHokej na trawie z górnym napisem z arkusika czyste-15.00
620 rocznica utworzenia grupy wyszehradzkiej wydanie wspólne z poczta Czeską czysty2011NR4357 Czechy20111v20 rocznica utworzenia grupy wyszehradzkiej wydanie wspólne z poczta Czeską czysty-8.00
720 rocznica utworzenia grupy wyszehradzkiej wydanie wspólne z poczta Słowacką czysty2011NR4357 Słow20111v20 rocznica utworzenia grupy wyszehradzkiej wydanie wspólne z poczta Słowacką czysty-8.00
830 rocznica podpisania porozumienia łódzkiego i rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów czysty2011NR435820111v30 rocznica podpisania porozumienia łódzkiego i rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów czysty-4.00
930 rocznica podpisania porozumienia łódzkiego i rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów z górnym napisem marginesowym czyste2011NR4358 z nap20112v z nap30 rocznica podpisania porozumienia łódzkiego i rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów z górnym napisem marginesowym czyste-18.00
1030 rocznica podpisania porozumienia łódzkiego i rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów z dolnym napisem marginesowym czysty2011NR4358 z nap20111v z nap30 rocznica podpisania porozumienia łódzkiego i rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów z dolnym napisem marginesowym czysty-12.00
11Ogólnopolski tydzień mukowiscydozy czysty2011NR435920111vOgólnopolski tydzień mukowiscydozy czysty-4.00
12Ogólnopolski tydzień mukowiscydozy z górnym napisem z arkusza czyste2011NR4359 z nap20112v z napOgólnopolski tydzień mukowiscydozy z górnym napisem z arkusza czyste-25.00
13100 rocznica urodzin Stefana Kisielewskiego otwór owalny trzeci od prawej czyste2011NR4360 parka II20112v parka typ II100 rocznica urodzin Stefana Kisielewskiego otwór owalny trzeci od prawej czyste-32.00
14Wielkanoc czyste2011NR4361-6220112vWielkanoc czyste-9.00
15100 rocznica urodzin ks. kardynała Adama Kozłowieckiego czysty2011NR436320111v100 rocznica urodzin ks. kardynała Adama Kozłowieckiego czysty-5.00
16100 rocznica urodzin ks. kardynała Adama Kozłowieckiego z górnym napisem z arkusza czyste2011NR4363 z nap20114v z nap100 rocznica urodzin ks. kardynała Adama Kozłowieckiego z górnym napisem z arkusza czyste-30.00
17Uśmiech świata w fotografii Elżbiety Dzikowskiej czysty2011NR4364-69 bl 2272011blok 227Uśmiech świata w fotografii Elżbiety Dzikowskiej czysty-24.00
18Uśmiech świata w fotografii Elżbiety Dzikowskiej czyste2011NR4364-69 paski20112 paski z blokuUśmiech świata w fotografii Elżbiety Dzikowskiej czyste-18.00
19Beatyfikacja papieża Jana Pawła II czysty2011NR4370 blok 2282011blok 228Beatyfikacja papieża Jana Pawła II czysty-21.00
20Beatyfikacja papieża Jana Pawła II czysty2011NR4370 z bl20111v z blokuBeatyfikacja papieża Jana Pawła II czysty-12.00
21Gapiszon, Kwapiszon, Gucio i Cezar z pełną perforacją czysty2011NR4372-75 Ark 2011Arkusik 3x4vGapiszon, Kwapiszon, Gucio i Cezar z pełną perforacją czysty-55.00
22Gapiszon, Kwapiszon, Gucio i Cezar czyste2011NR4372-75 pasek20114v pasekGapiszon, Kwapiszon, Gucio i Cezar czyste-15.00
23Gapiszon, Kwapiszon, Gucio i Cezar z górnym napisem z arkusika czyste2011NR4372-75 z nap20114v z napisemGapiszon, Kwapiszon, Gucio i Cezar z górnym napisem z arkusika czyste-18.00
24100 rocznica urodzin Czesława Miłosza czysty2011NR4377 blok 2302011blok 230100 rocznica urodzin Czesława Miłosza czysty-9.00
25100 rocznica urodzin Czesława Miłosza czysty2011NR4377 blok230ND2011czarnodruk100 rocznica urodzin Czesława Miłosza czysty-40.00
26100 rocznica urodzin Czesława Miłosza czysty2011NR4377 z bloku20111v z bloku100 rocznica urodzin Czesława Miłosza czysty-8.00
27100 rocznica urodzin Czesława Miłosza czysty2011NR4377ND z bloku20111v z bloku czarnodruk100 rocznica urodzin Czesława Miłosza czysty-35.00
28Rok św. Maksymiliana Marii Kolbe czysty2011NR437820111vRok św. Maksymiliana Marii Kolbe czysty-4.50
29Rok św. Maksymiliana Marii Kolbe z górnym napisem z arkusza czyste2011NR4378 z nap20113v z napRok św. Maksymiliana Marii Kolbe z górnym napisem z arkusza czyste-25.00
30Rok św. Maksymiliana Marii Kolbe z oznaczeniem marginesowym złotowym pln czysty2011NR4378 z ozn20111vRok św. Maksymiliana Marii Kolbe z oznaczeniem marginesowym złotowym pln czysty-6.00
31Rok św. Maksymiliana Marii Kolbe z oznaczeniem sektora i numerem czysty na zdjęciu losowy sektor i numer2011NR4378 z ozn20111vRok św. Maksymiliana Marii Kolbe z oznaczeniem sektora i numerem czysty na zdjęciu losowy sektor i numer-6.00
32Polacy na świecie czyste2011NR4379-8220114vPolacy na świecie czyste-17.00
33Polacy na świecie z górnym napisem z arkuszy czyste2011NR4379-82 z nap20114vx2 z napPolacy na świecie z górnym napisem z arkuszy czyste-80.00
34Polacy na świecie z oznaczeniem sektora i numerem czyste na zdjęciu losowy sektor i numer2011NR4379-82 z ozn20114vPolacy na świecie z oznaczeniem sektora i numerem czyste na zdjęciu losowy sektor i numer-35.00
35Polacy na świecie z oznaczeniem marginesowym złotowym pln czyste2011NR4379-82 z ozn20114vPolacy na świecie z oznaczeniem marginesowym złotowym pln czyste-35.00
36200 rocznica urodzin ks. Jana Dzierżona czysty2011NR438320111v200 rocznica urodzin ks. Jana Dzierżona czysty-3.50
37200 rocznica urodzin ks. Jana Dzierżona z górnym napisem z arkusza czyste2011NR4383 z nap20113v z nap200 rocznica urodzin ks. Jana Dzierżona z górnym napisem z arkusza czyste-25.00
38200 rocznica urodzin ks. Jana Dzierżona z oznaczeniem sektora i numerem czysty na zdjęciu losowy sektor i numer2011NR4383 z ozn20111v200 rocznica urodzin ks. Jana Dzierżona z oznaczeniem sektora i numerem czysty na zdjęciu losowy sektor i numer-8.00
39200 rocznica urodzin ks. Jana Dzierżona z oznaczeniem marginesowym złotowym pln czysty2011NR4383 z ozn20111v200 rocznica urodzin ks. Jana Dzierżona z oznaczeniem marginesowym złotowym pln czysty-8.00
40Śladami Karola Wojtyły - Niegowić czysty2011NR4384 Ark2011Arkusik 5v + 5 przywieszekŚladami Karola Wojtyły - Niegowić czysty-60.00
41Śladami Karola Wojtyły - Niegowić w kombinacji przywieszka - znaczek - przywieszka - przywieszka z górnym napisem z arkusika czyste2011NR4384a z nap20111v z napŚladami Karola Wojtyły - Niegowić w kombinacji przywieszka - znaczek - przywieszka - przywieszka z górnym napisem z arkusika czyste-12.00
42Śladami Karola Wojtyły - Niegowić w kombinacji przywieszka - znaczek - przywieszka - przywieszka z dolnym napisem z arkusika czyste2011NR4384a z nap20111v z napŚladami Karola Wojtyły - Niegowić w kombinacji przywieszka - znaczek - przywieszka - przywieszka z dolnym napisem z arkusika czyste-12.00
43Śladami Karola Wojtyły - Niegowić w kombinacji przywieszka - znaczek - przywieszka - przywieszka czyste2011NR4384a z przyw20111v z przywieszkamiŚladami Karola Wojtyły - Niegowić w kombinacji przywieszka - znaczek - przywieszka - przywieszka czyste-8.00
44Śladami Karola Wojtyły - Niegowić w kombinacji przywieszka - przywieszka - znaczek - przywieszka czyste2011NR4384b z przyw20111v z przywieszkamiŚladami Karola Wojtyły - Niegowić w kombinacji przywieszka - przywieszka - znaczek - przywieszka czyste-20.00
45XX Zjazd PZF Polkowice 2011 czysty2011NR4385 blok 2312011blok 231XX Zjazd PZF Polkowice 2011 czysty-8.00
46XX Zjazd PZF Polkowice 2011 czysty2011NR4385 z bloku20111v z blokuXX Zjazd PZF Polkowice 2011 czysty-7.00
47Utracone dzieła sztuki czyste2011NR4386-88 Ark2011Ark 6vUtracone dzieła sztuki czyste-26.00
48Utracone dzieła sztuki czyste2011NR4386-88 pasek2011pasek 3vUtracone dzieła sztuki czyste-13.00
49Pierwszy polski satelita naukowy czysty2011NR4389 blok 2322011blok 232Pierwszy polski satelita naukowy czysty-8.00
50Pierwszy polski satelita naukowy czysty2011NR4389 z bloku20111v z blokuPierwszy polski satelita naukowy czysty-7.00
51100 lecie Nagrody Nobla z chemii dla Marii Skłodowskiej-Curie czysty2011NR4390-91 bl 2332011blok 233100 lecie Nagrody Nobla z chemii dla Marii Skłodowskiej-Curie czysty-26.00
52100 lecie Nagrody Nobla z chemii dla Marii Skłodowskiej-Curie z sześcio cyfrowym numerem czysty2011NR4390-91 bl233I2011blok 233I100 lecie Nagrody Nobla z chemii dla Marii Skłodowskiej-Curie z sześcio cyfrowym numerem czysty-40.00
53100 lecie Nagrody Nobla z chemii dla Marii Skłodowskiej-Curie czyste2011NR4390-91 z bl20112v z bloku100 lecie Nagrody Nobla z chemii dla Marii Skłodowskiej-Curie czyste-20.00
54100 lecie Nagrody Nobla z chemii dla Marii Skłodowskiej-Curie z numerem sektora 2 czysty2011NR4390-91b233III2011blok 233III100 lecie Nagrody Nobla z chemii dla Marii Skłodowskiej-Curie z numerem sektora 2 czysty-90.00
55100 lecie Nagrody Nobla z chemii dla Marii Skłodowskiej-Curie z numerem sektora 1 i sześciocyfrowym numerem czysty2011NR4390-91b233IV2011blok 233IV100 lecie Nagrody Nobla z chemii dla Marii Skłodowskiej-Curie z numerem sektora 1 i sześciocyfrowym numerem czysty-90.00
56100 lecie Nagrody Nobla z chemii dla Marii Skłodowskiej-Curie czysty2011NR4390-91bl233ND2011czarnodruk100 lecie Nagrody Nobla z chemii dla Marii Skłodowskiej-Curie czysty-50.00
57100 lecie Nagrody Nobla z chemii dla Marii Skłodowskiej-Curie z numerem sektora 1 (numer siatkowany oryginalny) czysty2011NR4390bl233ND I2011czarnodruk100 lecie Nagrody Nobla z chemii dla Marii Skłodowskiej-Curie z numerem sektora 1 (numer siatkowany oryginalny) czysty-150.00
58100 lecie Nagrody Nobla z chemii dla Marii Skłodowskiej-Curie z numerem sektora 2 (numer siatkowany oryginalny) czysty2011NR4390bl233ND II2011czarnodruk100 lecie Nagrody Nobla z chemii dla Marii Skłodowskiej-Curie z numerem sektora 2 (numer siatkowany oryginalny) czysty-150.00
59100 lecie Nagrody Nobla z chemii dla Marii Skłodowskiej-Curie wydanie wspólne poczta Szwecji z sześciocyfrowym numerem czysty zdjęcie poglądowe2011NR4390blok233SZ2011blok 233100 lecie Nagrody Nobla z chemii dla Marii Skłodowskiej-Curie wydanie wspólne poczta Szwecji z sześciocyfrowym numerem czysty zdjęcie poglądowe-30.00
60Boże Narodzenie czysty2011NR439220111vBoże Narodzenie czysty-3.50
61Boże Narodzenie z górnym napisem z arkusza czyste2011NR4392 z nap20112v z napBoże Narodzenie z górnym napisem z arkusza czyste-30.00
62Boże Narodzenie czyste2011NR4392-9320112vBoże Narodzenie czyste-8.00
63Boże Narodzenie znaczki samoprzylepne czyste2011NR4393 Ark2011Arkusik 10vBoże Narodzenie znaczki samoprzylepne czyste-48.00
64Boże Narodzenie znaczki samoprzylepne z górnym napisem z arkusika czyste2011NR4393 z nap20112v z napBoże Narodzenie znaczki samoprzylepne z górnym napisem z arkusika czyste-15.00
6530 rocznica strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie czysty2011NR4394 blok 2342011blok 23430 rocznica strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie czysty-8.00
6630 rocznica strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie czysty2011NR4394 z bloku20111v z bloku30 rocznica strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie czysty-7.00
6720 lat niepodległości Kazachstanu czysty2011NR439520111v20 lat niepodległości Kazachstanu czysty-4.50
6820 lat niepodległości Kazachstanu z górnym napisem z arkusza czyste2011NR4395 z nap20112v z nap20 lat niepodległości Kazachstanu z górnym napisem z arkusza czyste-18.00
6920 lat niepodległości Kazachstanu z górnym napisem z arkusza czyste2011NR4395 z nap20114v z nap20 lat niepodległości Kazachstanu z górnym napisem z arkusza czyste-40.00
7020 lat niepodległości Kazachstanu z oznaczeniem marginesowym narożnym z opisem z błędem 200 zamiast 20 lat Kazachstanu czysty2011NR4395 z nap20111v z napisem20 lat niepodległości Kazachstanu z oznaczeniem marginesowym narożnym z opisem z błędem 200 zamiast 20 lat Kazachstanu czysty-20.00
71Kwiaty i owoce Malina czysty2011NR439620111vKwiaty i owoce Malina czysty-3.50
72Kwiaty i owoce z górnym napisem z arkusza czyste2011NR4396 z nap20112v z napKwiaty i owoce z górnym napisem z arkusza czyste-35.00
7370 rocznica powołania Armii Krajowej z górnym napisem z arkusza czyste2012NR4398 z nap20123v z napisem70 rocznica powołania Armii Krajowej z górnym napisem z arkusza czyste-35.00
74Wielkanoc czyste2012NR4400-0220123vWielkanoc czyste-12.00
75200 rocznica urodzin Leopolda Kronenberga czysty2012NR440320121v200 rocznica urodzin Leopolda Kronenberga czysty-4.50
76200 rocznica urodzin Leopolda Kronenberga z górnym napisem z arkusza czysty2012NR4403 z nap20124v z napisem200 rocznica urodzin Leopolda Kronenberga z górnym napisem z arkusza czysty-35.00
77200 rocznica urodzin Leopolda Kronenberga z numerem arkusza czysty2012NR4403 z num20123v z numerem200 rocznica urodzin Leopolda Kronenberga z numerem arkusza czysty-22.00
78Historia polskiej fotografii czyste2012NR4404-0720124vHistoria polskiej fotografii czyste-15.00
79Historia polskiej fotografii z perforacją z lewej i prawej strony czysty2012NR4404-07 Ark2012Ark 12vHistoria polskiej fotografii z perforacją z lewej i prawej strony czysty-50.00
80Historia polskiej fotografii czyste2012NR4404-07 pasek20124v pasekHistoria polskiej fotografii czyste-16.00
81300 lecie miasta Suwałk czysty2012NR440820121v300 lecie miasta Suwałk czysty-4.00
82300 lecie miasta Suwałk z górnym napisem z arkusza czysty2012NR4408 z nap20122v z napisem300 lecie miasta Suwałk z górnym napisem z arkusza czysty-18.00
83300 lecie miasta Suwałk z numerem arkusza czysty2012NR4408 z num20123v z numerem300 lecie miasta Suwałk z numerem arkusza czysty-15.00
84150 lat pierwszych polskich odkryć w Egipcie czysty2012NR4409-12 bl 2372012blok 237150 lat pierwszych polskich odkryć w Egipcie czysty-16.00
85150 lat pierwszych polskich odkryć w Egipcie czyste2012NR4409-12 z bl20124v z bloku150 lat pierwszych polskich odkryć w Egipcie czyste-14.00
86150 rocznica powstania Muzeum Narodowego w Warszawie czysty2012NR4413 blok 2382012blok 238150 rocznica powstania Muzeum Narodowego w Warszawie czysty-8.00
87150 rocznica powstania Muzeum Narodowego w Warszawie czysty2012NR4413 z bloku20121v z bloku150 rocznica powstania Muzeum Narodowego w Warszawie czysty-7.00
88Twórczość Michała Batorego czyste2012NR4415-1620122vTwórczość Michała Batorego czyste-9.00
89Twórczość Michała Batorego z górnym napisem z arkuszy czyste2012NR4415-16 z nap20122x2v z napisemTwórczość Michała Batorego z górnym napisem z arkuszy czyste-25.00
90Twórczość Michała Batorego z oznaczeniem marginesowym złotowym pln czyste2012NR4415-16 z ozn20122vTwórczość Michała Batorego z oznaczeniem marginesowym złotowym pln czyste-10.00
91Twórczość Michała Batorego z oznaczeniem sektora czyste na zdjęciu losowy sektor2012NR4415-16 z ozn20122vTwórczość Michała Batorego z oznaczeniem sektora czyste na zdjęciu losowy sektor-12.00
92Polski film animowany czysty2012NR4417 blok 2392012blok 239Polski film animowany czysty-8.00
93Polski film animowany czysty2012NR4417 z bloku20121v z blokuPolski film animowany czysty-7.00
94UEFA Euro 2012 czyste2012NR4418-2120124vUEFA Euro 2012 czyste-25.00
95UEFA Euro 2012 czyste2012NR4418-21 Ark20124 ArkusikiUEFA Euro 2012 czyste-450.00
96UEFA Euro 2012 czysty2012NR4418-21 bl 2402012blok 240UEFA Euro 2012 czysty-30.00
97UEFA Euro 2012 z przywieszką z lewej strony czyste2012NR4418-21 z przy20124v z przywieszkąUEFA Euro 2012 z przywieszką z lewej strony czyste-120.00
98UEFA Euro 2012 z przywieszką z prawej strony czyste2012NR4418-21 z przy20124v z przywieszkąUEFA Euro 2012 z przywieszką z prawej strony czyste-120.00
99UEFA Euro 2012 z przywieszką dolną czyste2012NR4418-21 z przy20124v z przywieszkąUEFA Euro 2012 z przywieszką dolną czyste-120.00
100Park Mużakowski wydanie wspólne z pocztą Niemiecką czysty2012NR4423 Niemcy20121vPark Mużakowski wydanie wspólne z pocztą Niemiecką czysty-8.00

Lista podstron:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35

©2003 web design: magres / 2011 modernizacja 9art