HURTOWNIA PAKIETÓW
ZESTAWÓW FILATEliSTYCZNYCH
NUMIZMATYCZNYCH
POLSKA l ZAGRANICA
WILMAR STAMPS
Bogdan Wilczek

 
01-641 Warszawa, ul.Marii Kazimiery 20(sklep 4)
tel/fax 0-22 832-35-83
tel kom. (0) 509-446-952
e-mail: wilmar@wilmar-stamps.pl
www.wilmar-stamps.pl
 
NIP 118-114-99-75
 
Bank Zachodni WBK S.A.
Nr konta: 18 1090 1030 0000 0000 0415 9238

Polska - wg. listy braków, znaczki pocztowe


Lista podstron:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35

Uwaga, zamawiane produkty z każdej strony nalezy podsumować przed przejściem do następnej.
Temat:

Lp Grafika Symbol Rok wydania W serii Opis Wartość kat. Cena
[zł]
Ilość zam.
1X lecie powstania Państwowej Straży Pożarnej z górnym napisem z arkusza czyste2002NR3821 z nap20022v z napisemX lecie powstania Państwowej Straży Pożarnej z górnym napisem z arkusza czyste-15.00
2Europa CEPT XIII Cyrk czysty2002NR382220021vEuropa CEPT XIII Cyrk czysty-4.00
3Europa CEPT XIII Cyrk górny i dolny margines perforowany czysty2002NR3822 Ark2002ArkusikEuropa CEPT XIII Cyrk górny i dolny margines perforowany czysty-25.00
4Europa CEPT XIII Cyrk dolny margines nie perforowany czysty2002NR3822 Ark2002ArkusikEuropa CEPT XIII Cyrk dolny margines nie perforowany czysty-30.00
5Europa CEPT XIII Cyrk z górnym napisem z arkusika czyste2002NR3822 z nap20022v z napisemEuropa CEPT XIII Cyrk z górnym napisem z arkusika czyste-18.00
6140 rocznica powstania Muzeum Narodowego w Warszawie czysty2002NR382320021v140 rocznica powstania Muzeum Narodowego w Warszawie czysty-3.00
7140 rocznica powstania Muzeum Narodowego w Warszawie górny i dolny margines perforowany czysty2002NR3823 Ark2002Arkusik140 rocznica powstania Muzeum Narodowego w Warszawie górny i dolny margines perforowany czysty-60.00
8140 rocznica powstania Muzeum Narodowego w Warszawie z górnym napisem z arkusza czysty2002NR3823 z nap20024v z napisem140 rocznica powstania Muzeum Narodowego w Warszawie z górnym napisem z arkusza czysty-20.00
9140 rocznica powstania Muzeum Narodowego w Warszawie z oznaczeniem sektora czysty na zdjęciu losowy sektor2002NR3823 z ozn20021v140 rocznica powstania Muzeum Narodowego w Warszawie z oznaczeniem sektora czysty na zdjęciu losowy sektor-6.00
10140 rocznica powstania Muzeum Narodowego w Warszawie czysty z oznaczeniem marginesowym złotowym pln2002NR3823 z ozn20021v140 rocznica powstania Muzeum Narodowego w Warszawie czysty z oznaczeniem marginesowym złotowym pln-5.00
11160 rocznica urodzin Marii Konopnickiej czysty2002NR382420021v160 rocznica urodzin Marii Konopnickiej czysty-2.50
12Gry i zabawy dziecięce czysty2002NR3825-27 Ark2002Ark 6vGry i zabawy dziecięce czysty-17.00
13Gry i zabawy dziecięce czyste2002NR3825-27 pasek20023v pasekGry i zabawy dziecięce czyste-7.00
14Gry i zabawy dziecięce z górnym napisem z arkusika czysty2002NR3825-27 z nap20023v z napisemGry i zabawy dziecięce z górnym napisem z arkusika czysty-8.00
15Gry i zabawy dziecięce czyste2002NR3827-25 pasek20023v pasekGry i zabawy dziecięce czyste-8.00
16Mistrzostwa Świata w piłce nożnej czyste2002NR3828-2920022vMistrzostwa Świata w piłce nożnej czyste-5.00
17Mistrzostwa Świata w piłce nożnej z różnymi perforacjami na marginesie czyste2002NR3828-29 Ark20022 ArkuszeMistrzostwa Świata w piłce nożnej z różnymi perforacjami na marginesie czyste-90.00
18Mistrzostwa Świata w piłce nożnej trzeci od dołu otwór owalny czysty2002NR3828-29 z bl I20022v parka z bloku Mistrzostwa Świata w piłce nożnej trzeci od dołu otwór owalny czysty-7.00
19Mistrzostwa Świata w piłce nożnej z górnym napisem z arkuszy czyste2002NR3828-29 z nap20023x3v z napisemMistrzostwa Świata w piłce nożnej z górnym napisem z arkuszy czyste-35.00
20Mistrzostwa Świata w piłce nożnej z oznaczeniem sektora czysty na zdjęciu losowy sektor2002NR3828-29 z ozn20022vMistrzostwa Świata w piłce nożnej z oznaczeniem sektora czysty na zdjęciu losowy sektor-12.00
21Mistrzostwa Świata w piłce nożnej z oznaczeniem marginesowym złotowym pln czyste2002NR3828-29 z ozn20022vMistrzostwa Świata w piłce nożnej z oznaczeniem marginesowym złotowym pln czyste-11.00
22Mistrzostwa Świata w piłce nożnej trzeci od dołu otwór owalny czysty2002NR3828-29bl179I2002blok 179 typ IMistrzostwa Świata w piłce nożnej trzeci od dołu otwór owalny czysty-15.00
23Mistrzostwa Świata w piłce nożnej trzeci od góry otwór owalny czysty2002NR3828-29bl179II2002blok 179 typ IIMistrzostwa Świata w piłce nożnej trzeci od góry otwór owalny czysty-22.00
24Mistrzostwa Świata w piłce nożnej trzeci od góry otwór owalny czysty2002NR3828-29z bl II20022v parka z blokuMistrzostwa Świata w piłce nożnej trzeci od góry otwór owalny czysty-10.00
25Miasta polskie II czyste2002NR3830-3120022vMiasta polskie II czyste-8.00
26200 rocznica urodzin Ignacego Domeyki czysty2002NR383220021v200 rocznica urodzin Ignacego Domeyki czysty-5.00
27200 rocznica urodzin Ignacego Domeyki z perforacją z lewej i prawej strony czysty2002NR3832 Ark2002Arkusz200 rocznica urodzin Ignacego Domeyki z perforacją z lewej i prawej strony czysty-95.00
28Amphilex 02 i Philakorea 02 czysty2002NR383320021vAmphilex 02 i Philakorea 02 czysty-4.50
29Amphilex 02 i Philakorea 02 z perforacją po prawej stronie czysty2002NR3833 Ark2002ArkuszAmphilex 02 i Philakorea 02 z perforacją po prawej stronie czysty-120.00
30VII wizyta Papieża Jana Pawła II w Polsce czyste2002NR3834-3520022vVII wizyta Papieża Jana Pawła II w Polsce czyste-8.00
31VII wizyta Papieża Jana Pawła II w Polsce z perforacją po prawej stronie czyste2002NR3834-35 Ark20022 ArkuszeVII wizyta Papieża Jana Pawła II w Polsce z perforacją po prawej stronie czyste-180.00
32VII wizyta Papieża Jana Pawła II w Polsce z górnym napisem z arkusza czyste2002NR3834-35 z nap20022x2v z napisemVII wizyta Papieża Jana Pawła II w Polsce z górnym napisem z arkusza czyste-22.00
33VII wizyta Papieża Jana Pawła II w Polsce z oznaczeniem sektora czyste na zdjęciu losowy sektor2002NR3834-35 z ozn20022vVII wizyta Papieża Jana Pawła II w Polsce z oznaczeniem sektora czyste na zdjęciu losowy sektor-12.00
34VII wizyta Papieża Jana Pawła II w Polsce czyste z oznaczeniem marginesowym złotowym pln2002NR3834-35 z ozn20022vVII wizyta Papieża Jana Pawła II w Polsce czyste z oznaczeniem marginesowym złotowym pln-10.00
35Sanktuaria Maryjne XII - Matka Boska Nieustającej Pomocy z Jaworzna, Matka Boża Opolska i Matka Boża Trąbkowska czyste2002NR3836-3820023vSanktuaria Maryjne XII - Matka Boska Nieustającej Pomocy z Jaworzna, Matka Boża Opolska i Matka Boża Trąbkowska czyste-9.00
36Sanktuaria Maryjne XII - Matka Boska Nieustającej Pomocy z Jaworzna, Matka Boża Opolska i Matka Boża Trąbkowska perforacje mieszane czyste2002NR3836-38 Ark20023 ArkuszeSanktuaria Maryjne XII - Matka Boska Nieustającej Pomocy z Jaworzna, Matka Boża Opolska i Matka Boża Trąbkowska perforacje mieszane czyste-160.00
37VII wizyta Papieża Jana Pawła II w Polsce czysty2002NR3839 blok 1802002blok 180VII wizyta Papieża Jana Pawła II w Polsce czysty-10.00
38VII wizyta Papieża Jana Pawła II w Polsce czysty2002NR3839 z bloku20021v z blokuVII wizyta Papieża Jana Pawła II w Polsce czysty-6.00
39XVIII Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Filatelistycznego w Ciechocinku czysty2002NR3840A z bloku20021v z blokuXVIII Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Filatelistycznego w Ciechocinku czysty-18.00
40XVIII Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Filatelistycznego w Ciechocinku czysty2002NR3840Ablok 181A2002blok 181AXVIII Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Filatelistycznego w Ciechocinku czysty-20.00
41XVIII Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Filatelistycznego w Ciechocinku czysty2002NR3840B bl181B2002blok 181BXVIII Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Filatelistycznego w Ciechocinku czysty-7.00
42XVIII Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Filatelistycznego w Ciechocinku czysty2002NR3840B z bloku20021v z blokuXVIII Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Filatelistycznego w Ciechocinku czysty-4.00
43Klasyka polskiego filmu - Zemsta Aleksandra Fredry w reżyserii Andrzeja Wajdy czyste2002NR3841-4620026vKlasyka polskiego filmu - Zemsta Aleksandra Fredry w reżyserii Andrzeja Wajdy czyste-30.00
44Klasyka polskiego filmu - Zemsta Aleksandra Fredry w reżyserii Andrzeja Wajdy czyste2002NR3841-46 bl 1822002blok 182Klasyka polskiego filmu - Zemsta Aleksandra Fredry w reżyserii Andrzeja Wajdy czyste-45.00
45Zabytkowe parowozy górny margines nie perforowany czysty2002NR3847-50 Ark2002ArkusikZabytkowe parowozy górny margines nie perforowany czysty-45.00
46Zabytkowe parowozy czyste2002NR3847-50 pasek20024v pasekZabytkowe parowozy czyste-12.00
47Zabytkowe parowozy z górnym napisem z arkusika czyste2002NR3847-50 z nap20024v z napisemZabytkowe parowozy z górnym napisem z arkusika czyste-13.00
48Światowy Dzień Poczty czysty2002NR385120021vŚwiatowy Dzień Poczty czysty-4.00
49Walka z rakiem czysty2002NR385220021vWalka z rakiem czysty-3.00
50Walka z rakiem prawy margines perforowany czysty2002NR3852 Ark2002ArkuszWalka z rakiem prawy margines perforowany czysty-60.00
51Święci polscy i europejscy czysty2002NR3857-62 bl 1842002blok 184Święci polscy i europejscy czysty-25.00
52Święci polscy i europejscy czyste2002NR3857-62 z bl20022 paski z bloku Święci polscy i europejscy czyste-20.00
53Boże Narodzenie czyste2002NR3863-6420022vBoże Narodzenie czyste-5.00
54Miasta polskie III czysty2003NR386520031vMiasta polskie III czysty-3.00
55Polska w Unii Europejskiej I czysty2003NR386620031vPolska w Unii Europejskiej I czysty-3.00
5625 rocznica pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II czysty2003NR386720031v25 rocznica pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II czysty-25.00
5725 rocznica pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II wydanie wspólne z pocztą Watykanu czysty2003NR3867 Wat20031v25 rocznica pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II wydanie wspólne z pocztą Watykanu czysty-25.00
5825 rocznica pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II z pełną perforacją czysty2003NR3868-92 Ark2003Arkusz 25v25 rocznica pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II z pełną perforacją czysty-65.00
59Wielkanoc VII czyste2003NR3893-9420032vWielkanoc VII czyste-5.50
60500 rocznica urodzin Andrzeja Frycza Modrzewskiego czysty2003NR389520031v500 rocznica urodzin Andrzeja Frycza Modrzewskiego czysty-3.00
61Miasta polskie IV czysty2003NR389620031vMiasta polskie IV czysty-5.50
62750 lecie lokacji Poznania czysty2003NR389720031v750 lecie lokacji Poznania czysty-2.50
63750 lecie lokacji Poznania czysty2003NR3898 blok 1852003blok 185750 lecie lokacji Poznania czysty-7.00
64750 lecie lokacji Poznania czysty2003NR3898 z bloku20031v z bloku750 lecie lokacji Poznania czysty-5.00
65Polska w Unii Europejskiej II czysty2003NR389920031vPolska w Unii Europejskiej II czysty-2.50
66Europa CEPT XIV czysty2003NR390020031vEuropa CEPT XIV czysty-4.00
67Europa CEPT XIV z górnym napisem z arkusza czysty2003NR3900 z nap20031v z napisemEuropa CEPT XIV z górnym napisem z arkusza czysty-10.00
68Polska w Unii Europejskiej III czysty2003NR390120031vPolska w Unii Europejskiej III czysty-2.50
69Łazienki Królewskie czyste2003NR3902-0520034vŁazienki Królewskie czyste-14.00
70Moje wymarzone wakacje czyste2003NR3906-0920034vMoje wymarzone wakacje czyste-14.00
71Polskie bajki i baśnie czyste2003NR3910-1320034vPolskie bajki i baśnie czyste-14.00
72XIX Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna Katowice 2003 czysty2003NR3914 blok 186A2003blok 186AXIX Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna Katowice 2003 czysty-14.00
73XIX Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna Katowice 2003 czysty2003NR3914 blok 186B2003blok 186BXIX Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna Katowice 2003 czysty-5.00
74XIX Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna Katowice 2003 czysty2003NR3914 z bloku20031v z blokuXIX Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna Katowice 2003 czysty-10.00
75XIX Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna Katowice 2003 czysty2003NR3914 z bloku20031v z blokuXIX Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna Katowice 2003 czysty-4.00
76150 rocznica urodzin Juliana Fałata czyste2003NR3915-1820034v150 rocznica urodzin Juliana Fałata czyste-14.00
77Światowy Dzień Poczty czysty2003NR391920031vŚwiatowy Dzień Poczty czysty-4.00
78Światowy Dzień Poczty z górnym napisem z arkusza czysty2003NR3919 z nap20032v z napisemŚwiatowy Dzień Poczty z górnym napisem z arkusza czysty-20.00
79Sanktuaria Maryjne XIII czyste2003NR3920-2220033vSanktuaria Maryjne XIII czyste-9.00
80100 rocznica wyścigów motocyklowych w Polsce czyste2003NR3923-2520033v100 rocznica wyścigów motocyklowych w Polsce czyste-8.00
81100 rocznica wyścigów motocyklowych w Polsce z pełną perforacją czysty2003NR3923-25 Ark2003Arkusik100 rocznica wyścigów motocyklowych w Polsce z pełną perforacją czysty-40.00
82100 rocznica wyścigów motocyklowych w Polsce czyste2003NR3923-25 parki20032 parki100 rocznica wyścigów motocyklowych w Polsce czyste-13.00
83100 rocznica wyścigów motocyklowych w Polsce czyste2003NR3923-25 pasek20033v pasek100 rocznica wyścigów motocyklowych w Polsce czyste-10.00
84100 rocznica wyścigów motocyklowych w Polsce z górnym napisem z arkusika czysty2003NR3923-25 z nap20033v pasek z napisem100 rocznica wyścigów motocyklowych w Polsce z górnym napisem z arkusika czysty-15.00
8550 lecie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk czysty2003NR3926-27 bl 1872003blok 18750 lecie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk czysty-10.00
8650 lecie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk z górnym napisem z bloku czyste2003NR3926-27 parka20032v parka50 lecie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk z górnym napisem z bloku czyste-8.00
8750 lecie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk czyste2003NR3926-27 parka20032v parka z bloku50 lecie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk czyste-6.00
88Internetowa panorama Polski czysty2003NR392820031vInternetowa panorama Polski czysty-3.00
89Ptaki czyste2003NR3929-3220034vPtaki czyste-10.00
90Ptaki czysty2003NR3929-32 Ark2003Ark 8vPtaki czysty-25.00
91Ptaki czyste2003NR3929-32 pasek20034v pasek z blokuPtaki czyste-11.00
92Ptaki z górnym napisem z arkusika czyste2003NR3929-32 z nap20034v z napisemPtaki z górnym napisem z arkusika czyste-12.00
93Boże Narodzenie czyste2003NR3933-3620034vBoże Narodzenie czyste-12.00
94Boże Narodzenie perforacje mieszane czyste2003NR3933-36 Ark20034 ArkuszeBoże Narodzenie perforacje mieszane czyste-280.00
95Boże Narodzenie WZÓR czysty2003NR393620031vBoże Narodzenie WZÓR czysty-18.00
96Boże Narodzenie WZÓR z perforacją górną i dolną czysty2003NR3936 Ark2003ArkuszBoże Narodzenie WZÓR z perforacją górną i dolną czysty-285.00
97Boże Narodzenie WZÓR z górnym napisem z arkusza czysty2003NR3936 z nap20031v z napisemBoże Narodzenie WZÓR z górnym napisem z arkusza czysty-22.00
98Boże Narodzenie WZÓR z oznaczeniem sektora czysty na zdjęciu losowy sektor2003NR3936 z ozn20031v z oznBoże Narodzenie WZÓR z oznaczeniem sektora czysty na zdjęciu losowy sektor-18.00
99Boże Narodzenie WZÓR z oznaczeniem marginesowym złotowym pln czysty2003NR3936 z ozn20031v z oznBoże Narodzenie WZÓR z oznaczeniem marginesowym złotowym pln czysty-17.00
100Polonica czyste2003NR3937-4020034vPolonica czyste-13.00

Lista podstron:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35

©2003 web design: magres / 2011 modernizacja 9art