HURTOWNIA PAKIETÓW
ZESTAWÓW FILATEliSTYCZNYCH
NUMIZMATYCZNYCH
POLSKA l ZAGRANICA
WILMAR STAMPS
Bogdan Wilczek

 
01-641 Warszawa, ul.Marii Kazimiery 20(sklep 4)
tel/fax 0-22 832-35-83
tel kom. (0) 509-446-952
e-mail: wilmar@wilmar-stamps.pl
www.wilmar-stamps.pl
 
NIP 118-114-99-75
 
Bank Zachodni WBK S.A.
Nr konta: 18 1090 1030 0000 0000 0415 9238

Polska - wg. listy braków, znaczki pocztowe


Lista podstron:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35

Uwaga, zamawiane produkty z każdej strony nalezy podsumować przed przejściem do następnej.
Temat:

Lp Grafika Symbol Rok wydania W serii Opis Wartość kat. Cena
[zł]
Ilość zam.
160 rocznica ewakuacji armii gen. Władysława Andersa z ZSRR dolny margines nie perforowany czysty2002NR3814 Ark2002Arkusik60 rocznica ewakuacji armii gen. Władysława Andersa z ZSRR dolny margines nie perforowany czysty-80.00
2Cztery pory roku w malarstwie - twórczość artystów niepełnosprawnych czyste2002NR3815-1820024vCztery pory roku w malarstwie - twórczość artystów niepełnosprawnych czyste-12.00
3Cztery pory roku w malarstwie - twórczość artystów niepełnosprawnych z różnymi perforacjami na marginesie czyste2002NR3815-18 Ark20024 ArkuszeCztery pory roku w malarstwie - twórczość artystów niepełnosprawnych z różnymi perforacjami na marginesie czyste-250.00
4Narodowy Spis Powszechny czysty2002NR381920021vNarodowy Spis Powszechny czysty-2.50
5Narodowy Spis Powszechny lewy i prawy margines perforowany czysty2002NR3819 Ark2002ArkuszNarodowy Spis Powszechny lewy i prawy margines perforowany czysty-65.00
6Radio Wolna Europa czysty2002NR382020021vRadio Wolna Europa czysty-3.50
7X lecie powstania Państwowej Straży Pożarnej czysty2002NR382120021vX lecie powstania Państwowej Straży Pożarnej czysty-2.50
8X lecie powstania Państwowej Straży Pożarnej z perforacją z lewej i prawej strony czysty2002NR3821 Ark2002ArkuszX lecie powstania Państwowej Straży Pożarnej z perforacją z lewej i prawej strony czysty-65.00
9X lecie powstania Państwowej Straży Pożarnej z perforacją po prawej stronie czysty2002NR3821 Ark2002ArkuszX lecie powstania Państwowej Straży Pożarnej z perforacją po prawej stronie czysty-70.00
10X lecie powstania Państwowej Straży Pożarnej z górnym napisem z arkusza czyste2002NR3821 z nap20022v z napisemX lecie powstania Państwowej Straży Pożarnej z górnym napisem z arkusza czyste-15.00
11Europa CEPT XIII Cyrk czysty2002NR382220021vEuropa CEPT XIII Cyrk czysty-4.00
12Europa CEPT XIII Cyrk górny i dolny margines perforowany czysty2002NR3822 Ark2002ArkusikEuropa CEPT XIII Cyrk górny i dolny margines perforowany czysty-25.00
13Europa CEPT XIII Cyrk dolny margines nie perforowany czysty2002NR3822 Ark2002ArkusikEuropa CEPT XIII Cyrk dolny margines nie perforowany czysty-30.00
14Europa CEPT XIII Cyrk z górnym napisem z arkusika czyste2002NR3822 z nap20022v z napisemEuropa CEPT XIII Cyrk z górnym napisem z arkusika czyste-18.00
15140 rocznica powstania Muzeum Narodowego w Warszawie czysty2002NR382320021v140 rocznica powstania Muzeum Narodowego w Warszawie czysty-3.00
16140 rocznica powstania Muzeum Narodowego w Warszawie górny i dolny margines perforowany czysty2002NR3823 Ark2002Arkusik140 rocznica powstania Muzeum Narodowego w Warszawie górny i dolny margines perforowany czysty-60.00
17140 rocznica powstania Muzeum Narodowego w Warszawie z górnym napisem z arkusza czysty2002NR3823 z nap20024v z napisem140 rocznica powstania Muzeum Narodowego w Warszawie z górnym napisem z arkusza czysty-20.00
18140 rocznica powstania Muzeum Narodowego w Warszawie z oznaczeniem sektora czysty na zdjęciu losowy sektor2002NR3823 z ozn20021v140 rocznica powstania Muzeum Narodowego w Warszawie z oznaczeniem sektora czysty na zdjęciu losowy sektor-6.00
19140 rocznica powstania Muzeum Narodowego w Warszawie czysty z oznaczeniem marginesowym złotowym pln2002NR3823 z ozn20021v140 rocznica powstania Muzeum Narodowego w Warszawie czysty z oznaczeniem marginesowym złotowym pln-5.00
20160 rocznica urodzin Marii Konopnickiej czysty2002NR382420021v160 rocznica urodzin Marii Konopnickiej czysty-2.50
21Gry i zabawy dziecięce czysty2002NR3825-27 Ark2002Ark 6vGry i zabawy dziecięce czysty-17.00
22Gry i zabawy dziecięce czyste2002NR3825-27 pasek20023v pasekGry i zabawy dziecięce czyste-7.00
23Gry i zabawy dziecięce z górnym napisem z arkusika czysty2002NR3825-27 z nap20023v z napisemGry i zabawy dziecięce z górnym napisem z arkusika czysty-8.00
24Gry i zabawy dziecięce czyste2002NR3827-25 pasek20023v pasekGry i zabawy dziecięce czyste-8.00
25Mistrzostwa Świata w piłce nożnej czyste2002NR3828-2920022vMistrzostwa Świata w piłce nożnej czyste-5.00
26Mistrzostwa Świata w piłce nożnej z różnymi perforacjami na marginesie czyste2002NR3828-29 Ark20022 ArkuszeMistrzostwa Świata w piłce nożnej z różnymi perforacjami na marginesie czyste-90.00
27Mistrzostwa Świata w piłce nożnej trzeci od dołu otwór owalny czysty2002NR3828-29 z bl I20022v parka z bloku Mistrzostwa Świata w piłce nożnej trzeci od dołu otwór owalny czysty-7.00
28Mistrzostwa Świata w piłce nożnej z górnym napisem z arkuszy czyste2002NR3828-29 z nap20023x3v z napisemMistrzostwa Świata w piłce nożnej z górnym napisem z arkuszy czyste-35.00
29Mistrzostwa Świata w piłce nożnej z oznaczeniem sektora czysty na zdjęciu losowy sektor2002NR3828-29 z ozn20022vMistrzostwa Świata w piłce nożnej z oznaczeniem sektora czysty na zdjęciu losowy sektor-12.00
30Mistrzostwa Świata w piłce nożnej z oznaczeniem marginesowym złotowym pln czyste2002NR3828-29 z ozn20022vMistrzostwa Świata w piłce nożnej z oznaczeniem marginesowym złotowym pln czyste-11.00
31Mistrzostwa Świata w piłce nożnej trzeci od dołu otwór owalny czysty2002NR3828-29bl179I2002blok 179 typ IMistrzostwa Świata w piłce nożnej trzeci od dołu otwór owalny czysty-15.00
32Mistrzostwa Świata w piłce nożnej trzeci od góry otwór owalny czysty2002NR3828-29bl179II2002blok 179 typ IIMistrzostwa Świata w piłce nożnej trzeci od góry otwór owalny czysty-22.00
33Mistrzostwa Świata w piłce nożnej trzeci od góry otwór owalny czysty2002NR3828-29z bl II20022v parka z blokuMistrzostwa Świata w piłce nożnej trzeci od góry otwór owalny czysty-10.00
34Miasta polskie II czyste2002NR3830-3120022vMiasta polskie II czyste-8.00
35200 rocznica urodzin Ignacego Domeyki czysty2002NR383220021v200 rocznica urodzin Ignacego Domeyki czysty-5.00
36200 rocznica urodzin Ignacego Domeyki z perforacją z lewej i prawej strony czysty2002NR3832 Ark2002Arkusz200 rocznica urodzin Ignacego Domeyki z perforacją z lewej i prawej strony czysty-95.00
37Amphilex 02 i Philakorea 02 czysty2002NR383320021vAmphilex 02 i Philakorea 02 czysty-4.50
38Amphilex 02 i Philakorea 02 z perforacją po prawej stronie czysty2002NR3833 Ark2002ArkuszAmphilex 02 i Philakorea 02 z perforacją po prawej stronie czysty-120.00
39VII wizyta Papieża Jana Pawła II w Polsce czyste2002NR3834-3520022vVII wizyta Papieża Jana Pawła II w Polsce czyste-8.00
40VII wizyta Papieża Jana Pawła II w Polsce z perforacją po prawej stronie czyste2002NR3834-35 Ark20022 ArkuszeVII wizyta Papieża Jana Pawła II w Polsce z perforacją po prawej stronie czyste-180.00
41VII wizyta Papieża Jana Pawła II w Polsce z górnym napisem z arkusza czyste2002NR3834-35 z nap20022x2v z napisemVII wizyta Papieża Jana Pawła II w Polsce z górnym napisem z arkusza czyste-22.00
42VII wizyta Papieża Jana Pawła II w Polsce z oznaczeniem sektora czyste na zdjęciu losowy sektor2002NR3834-35 z ozn20022vVII wizyta Papieża Jana Pawła II w Polsce z oznaczeniem sektora czyste na zdjęciu losowy sektor-12.00
43VII wizyta Papieża Jana Pawła II w Polsce czyste z oznaczeniem marginesowym złotowym pln2002NR3834-35 z ozn20022vVII wizyta Papieża Jana Pawła II w Polsce czyste z oznaczeniem marginesowym złotowym pln-10.00
44Sanktuaria Maryjne XII - Matka Boska Nieustającej Pomocy z Jaworzna, Matka Boża Opolska i Matka Boża Trąbkowska czyste2002NR3836-3820023vSanktuaria Maryjne XII - Matka Boska Nieustającej Pomocy z Jaworzna, Matka Boża Opolska i Matka Boża Trąbkowska czyste-9.00
45Sanktuaria Maryjne XII - Matka Boska Nieustającej Pomocy z Jaworzna, Matka Boża Opolska i Matka Boża Trąbkowska perforacje mieszane czyste2002NR3836-38 Ark20023 ArkuszeSanktuaria Maryjne XII - Matka Boska Nieustającej Pomocy z Jaworzna, Matka Boża Opolska i Matka Boża Trąbkowska perforacje mieszane czyste-160.00
46VII wizyta Papieża Jana Pawła II w Polsce czysty2002NR3839 blok 1802002blok 180VII wizyta Papieża Jana Pawła II w Polsce czysty-10.00
47VII wizyta Papieża Jana Pawła II w Polsce czysty2002NR3839 z bloku20021v z blokuVII wizyta Papieża Jana Pawła II w Polsce czysty-6.00
48XVIII Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Filatelistycznego w Ciechocinku czysty2002NR3840A z bloku20021v z blokuXVIII Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Filatelistycznego w Ciechocinku czysty-18.00
49XVIII Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Filatelistycznego w Ciechocinku czysty2002NR3840Ablok 181A2002blok 181AXVIII Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Filatelistycznego w Ciechocinku czysty-20.00
50XVIII Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Filatelistycznego w Ciechocinku czysty2002NR3840B bl181B2002blok 181BXVIII Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Filatelistycznego w Ciechocinku czysty-7.00
51XVIII Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Filatelistycznego w Ciechocinku czysty2002NR3840B z bloku20021v z blokuXVIII Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Filatelistycznego w Ciechocinku czysty-4.00
52Klasyka polskiego filmu - Zemsta Aleksandra Fredry w reżyserii Andrzeja Wajdy czyste2002NR3841-4620026vKlasyka polskiego filmu - Zemsta Aleksandra Fredry w reżyserii Andrzeja Wajdy czyste-30.00
53Klasyka polskiego filmu - Zemsta Aleksandra Fredry w reżyserii Andrzeja Wajdy czyste2002NR3841-46 bl 1822002blok 182Klasyka polskiego filmu - Zemsta Aleksandra Fredry w reżyserii Andrzeja Wajdy czyste-45.00
54Zabytkowe parowozy górny margines nie perforowany czysty2002NR3847-50 Ark2002ArkusikZabytkowe parowozy górny margines nie perforowany czysty-45.00
55Zabytkowe parowozy czyste2002NR3847-50 pasek20024v pasekZabytkowe parowozy czyste-12.00
56Zabytkowe parowozy z górnym napisem z arkusika czyste2002NR3847-50 z nap20024v z napisemZabytkowe parowozy z górnym napisem z arkusika czyste-13.00
57Światowy Dzień Poczty czysty2002NR385120021vŚwiatowy Dzień Poczty czysty-4.00
58Walka z rakiem czysty2002NR385220021vWalka z rakiem czysty-3.00
59Walka z rakiem prawy margines perforowany czysty2002NR3852 Ark2002ArkuszWalka z rakiem prawy margines perforowany czysty-60.00
60Święci polscy i europejscy czysty2002NR3857-62 bl 1842002blok 184Święci polscy i europejscy czysty-25.00
61Święci polscy i europejscy czyste2002NR3857-62 z bl20022 paski z bloku Święci polscy i europejscy czyste-20.00
62Boże Narodzenie czyste2002NR3863-6420022vBoże Narodzenie czyste-5.00
63Miasta polskie III czysty2003NR386520031vMiasta polskie III czysty-3.00
64Polska w Unii Europejskiej I czysty2003NR386620031vPolska w Unii Europejskiej I czysty-3.00
6525 rocznica pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II czysty2003NR386720031v25 rocznica pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II czysty-25.00
6625 rocznica pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II wydanie wspólne z pocztą Watykanu czysty2003NR3867 Wat20031v25 rocznica pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II wydanie wspólne z pocztą Watykanu czysty-25.00
6725 rocznica pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II z pełną perforacją czysty2003NR3868-92 Ark2003Arkusz 25v25 rocznica pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II z pełną perforacją czysty-65.00
68Wielkanoc VII czyste2003NR3893-9420032vWielkanoc VII czyste-5.50
69500 rocznica urodzin Andrzeja Frycza Modrzewskiego czysty2003NR389520031v500 rocznica urodzin Andrzeja Frycza Modrzewskiego czysty-3.00
70Miasta polskie IV czysty2003NR389620031vMiasta polskie IV czysty-5.50
71750 lecie lokacji Poznania czysty2003NR389720031v750 lecie lokacji Poznania czysty-2.50
72750 lecie lokacji Poznania czysty2003NR3898 blok 1852003blok 185750 lecie lokacji Poznania czysty-7.00
73750 lecie lokacji Poznania czysty2003NR3898 z bloku20031v z bloku750 lecie lokacji Poznania czysty-5.00
74Polska w Unii Europejskiej II czysty2003NR389920031vPolska w Unii Europejskiej II czysty-2.50
75Europa CEPT XIV czysty2003NR390020031vEuropa CEPT XIV czysty-4.00
76Europa CEPT XIV z górnym napisem z arkusza czysty2003NR3900 z nap20031v z napisemEuropa CEPT XIV z górnym napisem z arkusza czysty-10.00
77Polska w Unii Europejskiej III czysty2003NR390120031vPolska w Unii Europejskiej III czysty-2.50
78Łazienki Królewskie czyste2003NR3902-0520034vŁazienki Królewskie czyste-14.00
79Moje wymarzone wakacje czyste2003NR3906-0920034vMoje wymarzone wakacje czyste-14.00
80Polskie bajki i baśnie czyste2003NR3910-1320034vPolskie bajki i baśnie czyste-14.00
81XIX Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna Katowice 2003 czysty2003NR3914 blok 186A2003blok 186AXIX Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna Katowice 2003 czysty-14.00
82XIX Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna Katowice 2003 czysty2003NR3914 blok 186B2003blok 186BXIX Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna Katowice 2003 czysty-5.00
83XIX Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna Katowice 2003 czysty2003NR3914 z bloku20031v z blokuXIX Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna Katowice 2003 czysty-10.00
84XIX Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna Katowice 2003 czysty2003NR3914 z bloku20031v z blokuXIX Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna Katowice 2003 czysty-4.00
85150 rocznica urodzin Juliana Fałata czyste2003NR3915-1820034v150 rocznica urodzin Juliana Fałata czyste-14.00
86Światowy Dzień Poczty czysty2003NR391920031vŚwiatowy Dzień Poczty czysty-4.00
87Światowy Dzień Poczty z górnym napisem z arkusza czysty2003NR3919 z nap20032v z napisemŚwiatowy Dzień Poczty z górnym napisem z arkusza czysty-20.00
88Sanktuaria Maryjne XIII czyste2003NR3920-2220033vSanktuaria Maryjne XIII czyste-9.00
89100 rocznica wyścigów motocyklowych w Polsce czyste2003NR3923-2520033v100 rocznica wyścigów motocyklowych w Polsce czyste-8.00
90100 rocznica wyścigów motocyklowych w Polsce z pełną perforacją czysty2003NR3923-25 Ark2003Arkusik100 rocznica wyścigów motocyklowych w Polsce z pełną perforacją czysty-40.00
91100 rocznica wyścigów motocyklowych w Polsce czyste2003NR3923-25 parki20032 parki100 rocznica wyścigów motocyklowych w Polsce czyste-13.00
92100 rocznica wyścigów motocyklowych w Polsce czyste2003NR3923-25 pasek20033v pasek100 rocznica wyścigów motocyklowych w Polsce czyste-10.00
93100 rocznica wyścigów motocyklowych w Polsce z górnym napisem z arkusika czysty2003NR3923-25 z nap20033v pasek z napisem100 rocznica wyścigów motocyklowych w Polsce z górnym napisem z arkusika czysty-15.00
9450 lecie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk czysty2003NR3926-27 bl 1872003blok 18750 lecie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk czysty-10.00
9550 lecie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk z górnym napisem z bloku czyste2003NR3926-27 parka20032v parka50 lecie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk z górnym napisem z bloku czyste-8.00
9650 lecie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk czyste2003NR3926-27 parka20032v parka z bloku50 lecie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk czyste-6.00
97Internetowa panorama Polski czysty2003NR392820031vInternetowa panorama Polski czysty-3.00
98Ptaki czyste2003NR3929-3220034vPtaki czyste-10.00
99Ptaki czysty2003NR3929-32 Ark2003Ark 8vPtaki czysty-25.00
100Ptaki czyste2003NR3929-32 pasek20034v pasek z blokuPtaki czyste-11.00

Lista podstron:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35

©2003 web design: magres / 2011 modernizacja 9art