HURTOWNIA PAKIETÓW
ZESTAWÓW FILATEliSTYCZNYCH
NUMIZMATYCZNYCH
POLSKA l ZAGRANICA
WILMAR STAMPS
Bogdan Wilczek

 
01-641 Warszawa, ul.Marii Kazimiery 20(sklep 4)
tel/fax 0-22 832-35-83
tel kom. (0) 509-446-952
e-mail: wilmar@wilmar-stamps.pl
www.wilmar-stamps.pl
 
NIP 118-114-99-75
 
Bank Zachodni WBK S.A.
Nr konta: 18 1090 1030 0000 0000 0415 9238

Poczty Plebiscytowe Górny ¦l±sk 1920 - 1922 roku


Lista podstron:  1  2  3  4  5  6

Uwaga, zamawiane produkty z każdej strony nalezy podsumować przed przej¶ciem do następnej.
Temat:

Lp Grafika Symbol Rok wydania W serii Opis Warto¶ć kat. Cena
[zł]
Ilo¶ć zam.
1GÓRNY ¦LˇSK - Niemieckie znaczki urzędowe z nadrukiem typograficznym C.G.H.S. drukarni E. Raabego w Opolu nadruk poziomy podwójny odwrócony czysty ¶lady podlepekG¦1920NR U1819201vGÓRNY ¦LˇSK - Niemieckie znaczki urzędowe z nadrukiem typograficznym C.G.H.S. drukarni E. Raabego w Opolu nadruk poziomy podwójny odwrócony czysty ¶lady podlepek-4.00
2GÓRNY ¦LˇSK - Niemieckie znaczki urzędowe z nadrukiem typograficznym C.G.H.S. drukarni E. Raabego w Opolu nadruk pionowy podwójny od dołu czysty ¶lady podlepekG¦1920NR U1819201vGÓRNY ¦LˇSK - Niemieckie znaczki urzędowe z nadrukiem typograficznym C.G.H.S. drukarni E. Raabego w Opolu nadruk pionowy podwójny od dołu czysty ¶lady podlepek-4.00
3GÓRNY ¦LˇSK - Niemieckie znaczki urzędowe z nadrukiem typograficznym C.G.H.S. drukarni E. Raabego w Opolu nadruk poziomy czysty ¶lady podlepek bez klejuG¦1920NR U1819201vGÓRNY ¦LˇSK - Niemieckie znaczki urzędowe z nadrukiem typograficznym C.G.H.S. drukarni E. Raabego w Opolu nadruk poziomy czysty ¶lady podlepek bez kleju-0.80
4GÓRNY ¦LˇSK - Niemieckie znaczki urzędowe z nadrukiem typograficznym C.G.H.S. drukarni E. Raabego w Opolu nadruk poziomy kasowanyG¦1920NR U1819201vGÓRNY ¦LˇSK - Niemieckie znaczki urzędowe z nadrukiem typograficznym C.G.H.S. drukarni E. Raabego w Opolu nadruk poziomy kasowany-1.00
5GÓRNY ¦LˇSK - Niemieckie znaczki urzędowe z nadrukiem typograficznym C.G.H.S. drukarni E. Raabego w Opolu nadruk pionowy od dołu kasowany zdjęcie pogl±doweG¦1920NR U1819201vGÓRNY ¦LˇSK - Niemieckie znaczki urzędowe z nadrukiem typograficznym C.G.H.S. drukarni E. Raabego w Opolu nadruk pionowy od dołu kasowany zdjęcie pogl±dowe-1.50
6GÓRNY ¦LˇSK - Niemieckie znaczki urzędowe z nadrukiem typograficznym C.G.H.S. drukarni E. Raabego w Opolu nadruk poziomy odwrócony kasowany zdjęcie pogl±doweG¦1920NR U1819201vGÓRNY ¦LˇSK - Niemieckie znaczki urzędowe z nadrukiem typograficznym C.G.H.S. drukarni E. Raabego w Opolu nadruk poziomy odwrócony kasowany zdjęcie pogl±dowe-2.00
7GÓRNY ¦LˇSK - Niemieckie znaczki urzędowe z nadrukiem typograficznym C.G.H.S. drukarni E. Raabego w Opolu nadruk pionowy od góry kasowany zdjęcie pogl±dowe uszkodzone rogiG¦1920NR U1819201vGÓRNY ¦LˇSK - Niemieckie znaczki urzędowe z nadrukiem typograficznym C.G.H.S. drukarni E. Raabego w Opolu nadruk pionowy od góry kasowany zdjęcie pogl±dowe uszkodzone rogi-0.50
8GÓRNY ¦LˇSK - Niemieckie znaczki urzędowe z nadrukiem typograficznym C.G.H.S. drukarni E. Raabego w Opolu nadruk poziomy z Gwarancj± Schmutza kasowanyG¦1920NR U1919201vGÓRNY ¦LˇSK - Niemieckie znaczki urzędowe z nadrukiem typograficznym C.G.H.S. drukarni E. Raabego w Opolu nadruk poziomy z Gwarancj± Schmutza kasowany-40.00
9GÓRNY ¦LˇSK - Niemieckie znaczki urzędowe z nadrukiem typograficznym C.G.H.S. drukarni E. Raabego w Opolu nadruk poziomy czysty ¶lady podlepek zdjęcie pogl±doweG¦1920NR U2019201vGÓRNY ¦LˇSK - Niemieckie znaczki urzędowe z nadrukiem typograficznym C.G.H.S. drukarni E. Raabego w Opolu nadruk poziomy czysty ¶lady podlepek zdjęcie pogl±dowe-1.00
10GÓRNY ¦LˇSK - Niemieckie znaczki urzędowe z nadrukiem typograficznym C.G.H.S. drukarni E. Raabego w Opolu nadruk pionowy podwójny od dołu czysty ¶lady podlepekG¦1920NR U2019201vGÓRNY ¦LˇSK - Niemieckie znaczki urzędowe z nadrukiem typograficznym C.G.H.S. drukarni E. Raabego w Opolu nadruk pionowy podwójny od dołu czysty ¶lady podlepek-3.00
11GÓRNY ¦LˇSK - Niemieckie znaczki urzędowe z nadrukiem typograficznym C.G.H.S. drukarni E. Raabego w Opolu nadruk poziomy kasowany zdjęcie pogl±doweG¦1920NR U2019201vGÓRNY ¦LˇSK - Niemieckie znaczki urzędowe z nadrukiem typograficznym C.G.H.S. drukarni E. Raabego w Opolu nadruk poziomy kasowany zdjęcie pogl±dowe-1.00
12GÓRNY ¦LˇSK - Niemieckie znaczki urzędowe z nadrukiem typograficznym C.G.H.S. drukarni E. Raabego w Opolu nadruk pionowy od dołu kasowany zdjęcie pogl±doweG¦1920NR U2019201vGÓRNY ¦LˇSK - Niemieckie znaczki urzędowe z nadrukiem typograficznym C.G.H.S. drukarni E. Raabego w Opolu nadruk pionowy od dołu kasowany zdjęcie pogl±dowe-1.50
13GÓRNY ¦LˇSK - Niemieckie znaczki urzędowe z nadrukiem typograficznym C.G.H.S. drukarni E. Raabego w Opolu nadruk poziomy podwójny odwrócony abklacz czysty ¶lady podlepekG¦1920NR U20 abklacz19201vGÓRNY ¦LˇSK - Niemieckie znaczki urzędowe z nadrukiem typograficznym C.G.H.S. drukarni E. Raabego w Opolu nadruk poziomy podwójny odwrócony abklacz czysty ¶lady podlepek-9.00
14POCZTA POWSTAŃCZA NA GÓRNYM ¦LˇSKU - Tak zwane wydanie Korfantego czysteG¦1921NR 1-7A19217vPOCZTA POWSTAŃCZA NA GÓRNYM ¦LˇSKU - Tak zwane wydanie Korfantego czyste-280.00
15POCZTA POWSTAŃCZA NA GÓRNYM ¦LˇSKU - Tak zwane wydanie Korfantego czysteG¦1921NR 1-7B19217vPOCZTA POWSTAŃCZA NA GÓRNYM ¦LˇSKU - Tak zwane wydanie Korfantego czyste-450.00
16POCZTA POWSTAŃCZA NA GÓRNYM ¦LˇSKU - Tak zwane wydanie Korfantego czysty ¶lady podlepek zdjęcie pogl±doweG¦1921NR 1A19211vPOCZTA POWSTAŃCZA NA GÓRNYM ¦LˇSKU - Tak zwane wydanie Korfantego czysty ¶lady podlepek zdjęcie pogl±dowe-5.00
17POCZTA POWSTAŃCZA NA GÓRNYM ¦LˇSKU - Tak zwane wydanie Korfantego czysty bez klejuG¦1921NR 1A19211vPOCZTA POWSTAŃCZA NA GÓRNYM ¦LˇSKU - Tak zwane wydanie Korfantego czysty bez kleju-15.00
18POCZTA POWSTAŃCZA NA GÓRNYM ¦LˇSKU - Tak zwane wydanie Korfantego kasowany zdjęcie pogl±doweG¦1921NR 1A19211vPOCZTA POWSTAŃCZA NA GÓRNYM ¦LˇSKU - Tak zwane wydanie Korfantego kasowany zdjęcie pogl±dowe-30.00
19POCZTA POWSTAŃCZA NA GÓRNYM ¦LˇSKU - Tak zwane wydanie Korfantego czystyG¦1921NR 1B19211vPOCZTA POWSTAŃCZA NA GÓRNYM ¦LˇSKU - Tak zwane wydanie Korfantego czysty-60.00
20POCZTA POWSTAŃCZA NA GÓRNYM ¦LˇSKU - Tak zwane wydanie Korfantego kasowane na wycinkachG¦1921NR 2-7A na wyc19216v na wycPOCZTA POWSTAŃCZA NA GÓRNYM ¦LˇSKU - Tak zwane wydanie Korfantego kasowane na wycinkach-420.00
21POCZTA POWSTAŃCZA NA GÓRNYM ¦LˇSKU - Tak zwane wydanie Korfantego czysty ¶lady podlepek zdjęcie pogl±doweG¦1921NR 2A19211vPOCZTA POWSTAŃCZA NA GÓRNYM ¦LˇSKU - Tak zwane wydanie Korfantego czysty ¶lady podlepek zdjęcie pogl±dowe-5.00
22POCZTA POWSTAŃCZA NA GÓRNYM ¦LˇSKU - Tak zwane wydanie Korfantego czysty ¶lady podlepek bez kleju zdjęcie pogl±doweG¦1921NR 2A19211vPOCZTA POWSTAŃCZA NA GÓRNYM ¦LˇSKU - Tak zwane wydanie Korfantego czysty ¶lady podlepek bez kleju zdjęcie pogl±dowe-5.00
23POCZTA POWSTAŃCZA NA GÓRNYM ¦LˇSKU - Tak zwane wydanie Korfantego kasowanyG¦1921NR 2A19211vPOCZTA POWSTAŃCZA NA GÓRNYM ¦LˇSKU - Tak zwane wydanie Korfantego kasowany-30.00
24POCZTA POWSTAŃCZA NA GÓRNYM ¦LˇSKU - Tak zwane wydanie Korfantego czysty ¶lady podlepek bez kleju zdjęcie pogl±doweG¦1921NR 3A19211vPOCZTA POWSTAŃCZA NA GÓRNYM ¦LˇSKU - Tak zwane wydanie Korfantego czysty ¶lady podlepek bez kleju zdjęcie pogl±dowe-8.00
25POCZTA POWSTAŃCZA NA GÓRNYM ¦LˇSKU - Tak zwane wydanie Korfantego kasowanyG¦1921NR 3A19211vPOCZTA POWSTAŃCZA NA GÓRNYM ¦LˇSKU - Tak zwane wydanie Korfantego kasowany-40.00
26POCZTA POWSTAŃCZA NA GÓRNYM ¦LˇSKU - Tak zwane wydanie Korfantego czystyG¦1921NR 4A19211vPOCZTA POWSTAŃCZA NA GÓRNYM ¦LˇSKU - Tak zwane wydanie Korfantego czysty-15.00
27POCZTA POWSTAŃCZA NA GÓRNYM ¦LˇSKU - Tak zwane wydanie Korfantego czysty ¶lady podlepek zdjęcie pogl±doweG¦1921NR 4A19211vPOCZTA POWSTAŃCZA NA GÓRNYM ¦LˇSKU - Tak zwane wydanie Korfantego czysty ¶lady podlepek zdjęcie pogl±dowe-5.00
28POCZTA POWSTAŃCZA NA GÓRNYM ¦LˇSKU - Tak zwane wydanie Korfantego czysty bez kleju zdjęcie pogl±doweG¦1921NR 4A19211vPOCZTA POWSTAŃCZA NA GÓRNYM ¦LˇSKU - Tak zwane wydanie Korfantego czysty bez kleju zdjęcie pogl±dowe-13.00
29POCZTA POWSTAŃCZA NA GÓRNYM ¦LˇSKU - Tak zwane wydanie Korfantego czysty ¶lady podlepek bez klejuG¦1921NR 4A19211vPOCZTA POWSTAŃCZA NA GÓRNYM ¦LˇSKU - Tak zwane wydanie Korfantego czysty ¶lady podlepek bez kleju-4.00
30POCZTA POWSTAŃCZA NA GÓRNYM ¦LˇSKU - Tak zwane wydanie Korfantego kasowanyG¦1921NR 4A19211vPOCZTA POWSTAŃCZA NA GÓRNYM ¦LˇSKU - Tak zwane wydanie Korfantego kasowany-5.00
31POCZTA POWSTAŃCZA NA GÓRNYM ¦LˇSKU - Tak zwane wydanie Korfantego parka czystaG¦1921NR 4A parka19212v parkaPOCZTA POWSTAŃCZA NA GÓRNYM ¦LˇSKU - Tak zwane wydanie Korfantego parka czysta-40.00
32POCZTA POWSTAŃCZA NA GÓRNYM ¦LˇSKU - Tak zwane wydanie Korfantego czystyG¦1921NR 6A19211vPOCZTA POWSTAŃCZA NA GÓRNYM ¦LˇSKU - Tak zwane wydanie Korfantego czysty-15.00
33POCZTA POWSTAŃCZA NA GÓRNYM ¦LˇSKU - Tak zwane wydanie Korfantego czysty ¶lady podlepek zdjęcie pogl±doweG¦1921NR 6A19211vPOCZTA POWSTAŃCZA NA GÓRNYM ¦LˇSKU - Tak zwane wydanie Korfantego czysty ¶lady podlepek zdjęcie pogl±dowe-5.00
34POCZTA POWSTAŃCZA NA GÓRNYM ¦LˇSKU - Tak zwane wydanie Korfantego czysty bez klejuG¦1921NR 6A19211vPOCZTA POWSTAŃCZA NA GÓRNYM ¦LˇSKU - Tak zwane wydanie Korfantego czysty bez kleju-12.00
35POCZTA POWSTAŃCZA NA GÓRNYM ¦LˇSKU - Tak zwane wydanie Korfantego kasowanyG¦1921NR 6A19211vPOCZTA POWSTAŃCZA NA GÓRNYM ¦LˇSKU - Tak zwane wydanie Korfantego kasowany-35.00
36POCZTA POLOWA VARIA GÓRNY ¦LˇSK - Orzeł czysty bez klejuG¦1921NR 10A19211vPOCZTA POLOWA VARIA GÓRNY ¦LˇSK - Orzeł czysty bez kleju-10.00
37POCZTA POLOWA VARIA GÓRNY ¦LˇSK - Orzeł czystyG¦1921NR 10A19211vPOCZTA POLOWA VARIA GÓRNY ¦LˇSK - Orzeł czysty-25.00
38POCZTA POLOWA VARIA GÓRNY ¦LˇSK - Orzeł czysty ¶lady podlepek bez kleju zdjęcie pogl±doweG¦1921NR 10A19211vPOCZTA POLOWA VARIA GÓRNY ¦LˇSK - Orzeł czysty ¶lady podlepek bez kleju zdjęcie pogl±dowe-10.00
39POCZTA POLOWA VARIA GÓRNY ¦LˇSK - Orzeł czystyG¦1921NR 10B19211vPOCZTA POLOWA VARIA GÓRNY ¦LˇSK - Orzeł czysty-20.00
40POCZTA POLOWA VARIA GÓRNY ¦LˇSK - Orzeł czysty ¶lady podlepek bez klejuG¦1921NR 10B19211vPOCZTA POLOWA VARIA GÓRNY ¦LˇSK - Orzeł czysty ¶lady podlepek bez kleju-12.00
41POCZTA POLOWA VARIA GÓRNY ¦LˇSK - Orzeł czysty bez kleju zdjęcie pogl±doweG¦1921NR 11A19211vPOCZTA POLOWA VARIA GÓRNY ¦LˇSK - Orzeł czysty bez kleju zdjęcie pogl±dowe-20.00
42POCZTA POLOWA VARIA GÓRNY ¦LˇSK - Orzeł czystyG¦1921NR 11A19211vPOCZTA POLOWA VARIA GÓRNY ¦LˇSK - Orzeł czysty-22.00
43POCZTA POLOWA VARIA GÓRNY ¦LˇSK - Orzeł czysty bez klejuG¦1921NR 11B19211vPOCZTA POLOWA VARIA GÓRNY ¦LˇSK - Orzeł czysty bez kleju-8.00
44POCZTA POLOWA VARIA GÓRNY ¦LˇSK - Orzeł czystyG¦1921NR 11B19211vPOCZTA POLOWA VARIA GÓRNY ¦LˇSK - Orzeł czysty-20.00
45GÓRNY ¦LˇSK - Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji plebiscytu czysty ¶lady podlepek zdjęcie pogl±doweG¦1921NR 3019211vGÓRNY ¦LˇSK - Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji plebiscytu czysty ¶lady podlepek zdjęcie pogl±dowe-15.00
46GÓRNY ¦LˇSK - Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji plebiscytu kasowany zdjęcie pogl±doweG¦1921NR 3019211vGÓRNY ¦LˇSK - Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji plebiscytu kasowany zdjęcie pogl±dowe-30.00
47GÓRNY ¦LˇSK - Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji plebiscytu na wycinku kasowanyG¦1921NR 30 na wyc19211v na wycGÓRNY ¦LˇSK - Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji plebiscytu na wycinku kasowany-40.00
48GÓRNY ¦LˇSK - Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji plebiscytu na wycinku kasowaneG¦1921NR 30,31,35 na wyc19213v na wycGÓRNY ¦LˇSK - Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji plebiscytu na wycinku kasowane-150.00
49GÓRNY ¦LˇSK - Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji plebiscytu gwarancje Łaszkiewicz, Haertel czysteG¦1921NR 30-4019217vGÓRNY ¦LˇSK - Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji plebiscytu gwarancje Łaszkiewicz, Haertel czyste-700.00
50GÓRNY ¦LˇSK - Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji plebiscytu czyste ¶lady podlepekG¦1921NR 30-40192111vGÓRNY ¦LˇSK - Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji plebiscytu czyste ¶lady podlepek-540.00
51GÓRNY ¦LˇSK - Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji plebiscytu  czyste ¶lady podlepek bez klejuG¦1921NR 30-40192111vGÓRNY ¦LˇSK - Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji plebiscytu czyste ¶lady podlepek bez kleju-440.00
52GÓRNY ¦LˇSK - Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji plebiscytu czysty ¶lady podlepekG¦1921NR 3119211vGÓRNY ¦LˇSK - Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji plebiscytu czysty ¶lady podlepek-15.00
53GÓRNY ¦LˇSK - Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji plebiscytu czysty ¶lady podlepek bez klejuG¦1921NR 3119211vGÓRNY ¦LˇSK - Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji plebiscytu czysty ¶lady podlepek bez kleju-13.00
54GÓRNY ¦LˇSK - Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji plebiscytu kasowany zdjęcie pogl±doweG¦1921NR 3119211vGÓRNY ¦LˇSK - Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji plebiscytu kasowany zdjęcie pogl±dowe-25.00
55GÓRNY ¦LˇSK - Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji plebiscytu czysty ¶lady podlepek bez klejuG¦1921NR 3219211vGÓRNY ¦LˇSK - Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji plebiscytu czysty ¶lady podlepek bez kleju-15.00
56GÓRNY ¦LˇSK - Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji plebiscytu kasowany zdjęcie pogl±doweG¦1921NR 3219211vGÓRNY ¦LˇSK - Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji plebiscytu kasowany zdjęcie pogl±dowe-45.00
57GÓRNY ¦LˇSK - Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji plebiscytu na wycinku odwrócony nadruk kasowanyG¦1921NR 33 na wyc19211v na wycGÓRNY ¦LˇSK - Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji plebiscytu na wycinku odwrócony nadruk kasowany-200.00
58GÓRNY ¦LˇSK - Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji plebiscytu kasowany zdjęcie pogl±doweG¦1921NR 3419211vGÓRNY ¦LˇSK - Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji plebiscytu kasowany zdjęcie pogl±dowe-60.00
59GÓRNY ¦LˇSK - Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji plebiscytu czysty ¶lady podlepekG¦1921NR 3519211vGÓRNY ¦LˇSK - Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji plebiscytu czysty ¶lady podlepek-20.00
60GÓRNY ¦LˇSK - Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji plebiscytu kasowany zdjęcie pogl±doweG¦1921NR 3519211vGÓRNY ¦LˇSK - Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji plebiscytu kasowany zdjęcie pogl±dowe-45.00
61GÓRNY ¦LˇSK - Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji plebiscytu czysty ¶lady podlepek bez klejuG¦1921NR 3619211vGÓRNY ¦LˇSK - Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji plebiscytu czysty ¶lady podlepek bez kleju-30.00
62GÓRNY ¦LˇSK - Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji plebiscytu kasowany zdjęcie pogl±doweG¦1921NR 36 na wyc19211v na wycGÓRNY ¦LˇSK - Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji plebiscytu kasowany zdjęcie pogl±dowe-110.00
63GÓRNY ¦LˇSK - Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji plebiscytu kasowanyG¦1921NR 3719211vGÓRNY ¦LˇSK - Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji plebiscytu kasowany-60.00
64GÓRNY ¦LˇSK - Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji plebiscytu czystyG¦1921NR 38a19211v typ aGÓRNY ¦LˇSK - Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji plebiscytu czysty-300.00
65GÓRNY ¦LˇSK - Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji plebiscytu czysty ¶lady podlepekG¦1921NR 38a19211v typ aGÓRNY ¦LˇSK - Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji plebiscytu czysty ¶lady podlepek-80.00
66GÓRNY ¦LˇSK - Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji plebiscytu kasowanyG¦1921NR 38b19211v typ bGÓRNY ¦LˇSK - Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji plebiscytu kasowany-800.00
67GÓRNY ¦LˇSK - Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji plebiscytu czystyG¦1921NR 3919211vGÓRNY ¦LˇSK - Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji plebiscytu czysty-350.00
68GÓRNY ¦LˇSK - Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji plebiscytu kasowanyG¦1921NR 3919211vGÓRNY ¦LˇSK - Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji plebiscytu kasowany-150.00
69GÓRNY ¦LˇSK - Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji plebiscytu czystyG¦1921NR 4019211vGÓRNY ¦LˇSK - Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji plebiscytu czysty-380.00
70GÓRNY ¦LˇSK - Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji plebiscytu czysty ¶lady podlepekG¦1921NR 4019211vGÓRNY ¦LˇSK - Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji plebiscytu czysty ¶lady podlepek-50.00
71GÓRNY ¦LˇSK - Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji plebiscytu czysty ¶lady podlepekG¦1921NR 4019211vGÓRNY ¦LˇSK - Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji plebiscytu czysty ¶lady podlepek-100.00
72GÓRNY ¦LˇSK - Wydanie przedrukowe czystyG¦1922NR 4119221vGÓRNY ¦LˇSK - Wydanie przedrukowe czysty-10.00
73GÓRNY ¦LˇSK - Wydanie przedrukowe czysty ¶lady podlepekG¦1922NR 4119221vGÓRNY ¦LˇSK - Wydanie przedrukowe czysty ¶lady podlepek-3.00
74GÓRNY ¦LˇSK - Wydanie przedrukowe czysty ¶lady podlepek bez klejuG¦1922NR 4119221vGÓRNY ¦LˇSK - Wydanie przedrukowe czysty ¶lady podlepek bez kleju-2.00
75GÓRNY ¦LˇSK - Wydanie przedrukowe kasowany zdjęcie pogl±doweG¦1922NR 4119221vGÓRNY ¦LˇSK - Wydanie przedrukowe kasowany zdjęcie pogl±dowe-8.00
76GÓRNY ¦LˇSK - Wydanie przedrukowe czysteG¦1922NR 41-4319223vGÓRNY ¦LˇSK - Wydanie przedrukowe czyste-80.00
77GÓRNY ¦LˇSK - Wydanie przedrukowe kasowaneG¦1922NR 41-4319223vGÓRNY ¦LˇSK - Wydanie przedrukowe kasowane-70.00
78GÓRNY ¦LˇSK - Wydanie przedrukowe czysty ¶lady podlepekG¦1922NR 4219221vGÓRNY ¦LˇSK - Wydanie przedrukowe czysty ¶lady podlepek-5.00
79GÓRNY ¦LˇSK - Wydanie przedrukowe czystyG¦1922NR 4319221vGÓRNY ¦LˇSK - Wydanie przedrukowe czysty-60.00
80KWIDZYN - Znaczki obiegowe tak zwane I wydanie mediolańskie czysty ¶lady podlepek bez klejuKW1920NR 119201vKWIDZYN - Znaczki obiegowe tak zwane I wydanie mediolańskie czysty ¶lady podlepek bez kleju-2.00
81KWIDZYN - Znaczki obiegowe tak zwane I wydanie mediolańskie kasowanyKW1920NR 119201vKWIDZYN - Znaczki obiegowe tak zwane I wydanie mediolańskie kasowany-3.00
82KWIDZYN - Znaczki obiegowe tak zwane I wydanie mediolańskie czysteKW1920NR 1-14192014vKWIDZYN - Znaczki obiegowe tak zwane I wydanie mediolańskie czyste-600.00
83KWIDZYN - Znaczki obiegowe tak zwane I wydanie mediolańskie kasowaneKW1920NR 1-14192014vKWIDZYN - Znaczki obiegowe tak zwane I wydanie mediolańskie kasowane-130.00
84KWIDZYN - Znaczki obiegowe tak zwane I wydanie mediolańskie kasowaneKW1920NR 1-14192014vKWIDZYN - Znaczki obiegowe tak zwane I wydanie mediolańskie kasowane-129.00
85KWIDZYN - Znaczki obiegowe tak zwane I wydanie mediolańskie kasowane na wycinkuKW1920NR 1-14 na wyc192014vKWIDZYN - Znaczki obiegowe tak zwane I wydanie mediolańskie kasowane na wycinku-50.00
86KWIDZYN - Znaczki obiegowe tak zwane I wydanie mediolańskie czystyKW1920NR 219201vKWIDZYN - Znaczki obiegowe tak zwane I wydanie mediolańskie czysty-6.00
87KWIDZYN - Znaczki obiegowe tak zwane I wydanie mediolańskie kasowany zdjęcie pogl±doweKW1920NR 219201vKWIDZYN - Znaczki obiegowe tak zwane I wydanie mediolańskie kasowany zdjęcie pogl±dowe-2.00
88KWIDZYN - Znaczki obiegowe tak zwane I wydanie mediolańskie czysty ¶lady podlepek zdjęcie pogl±doweKW1920NR 319201vKWIDZYN - Znaczki obiegowe tak zwane I wydanie mediolańskie czysty ¶lady podlepek zdjęcie pogl±dowe-3.00
89KWIDZYN - Znaczki obiegowe tak zwane I wydanie mediolańskie kasowany zdjęcie pogl±doweKW1920NR 319201vKWIDZYN - Znaczki obiegowe tak zwane I wydanie mediolańskie kasowany zdjęcie pogl±dowe-2.00
90KWIDZYN - Znaczki obiegowe tak zwane I wydanie mediolańskie czysty ¶lady podlepek zdjęcie pogl±doweKW1920NR 419201vKWIDZYN - Znaczki obiegowe tak zwane I wydanie mediolańskie czysty ¶lady podlepek zdjęcie pogl±dowe-2.00
91KWIDZYN - Znaczki obiegowe tak zwane I wydanie mediolańskie kasowany zdjęcie pogl±doweKW1920NR 419201vKWIDZYN - Znaczki obiegowe tak zwane I wydanie mediolańskie kasowany zdjęcie pogl±dowe-2.00
92KWIDZYN - Znaczki obiegowe tak zwane I wydanie mediolańskie czysty ¶lady podlepek zdjęcie pogl±doweKW1920NR 519201vKWIDZYN - Znaczki obiegowe tak zwane I wydanie mediolańskie czysty ¶lady podlepek zdjęcie pogl±dowe-2.00
93KWIDZYN - Znaczki obiegowe tak zwane I wydanie mediolańskie kasowany na wycinkuKW1920NR 6 na wyc19201v na wycKWIDZYN - Znaczki obiegowe tak zwane I wydanie mediolańskie kasowany na wycinku-10.00
94KWIDZYN - Znaczki obiegowe tak zwane I wydanie mediolańskie kasowany zdjęcie pogl±doweKW1920NR 719201vKWIDZYN - Znaczki obiegowe tak zwane I wydanie mediolańskie kasowany zdjęcie pogl±dowe-3.00
95KWIDZYN - Znaczki obiegowe tak zwane I wydanie mediolańskie kasowany na wycinkuKW1920NR 9 na wyc19201v na wycKWIDZYN - Znaczki obiegowe tak zwane I wydanie mediolańskie kasowany na wycinku-12.00
96KWIDZYN - Znaczki obiegowe tak zwane I wydanie mediolańskie kasowany zdjęcie pogl±doweKW1920NR 1119201vKWIDZYN - Znaczki obiegowe tak zwane I wydanie mediolańskie kasowany zdjęcie pogl±dowe-3.00
97KWIDZYN - Znaczki obiegowe tak zwane I wydanie mediolańskie czysty ¶lady podlepekKW1920NR 1219201vKWIDZYN - Znaczki obiegowe tak zwane I wydanie mediolańskie czysty ¶lady podlepek-15.00
98KWIDZYN - Wydanie przedrukowe czystyKW1920NR 1619201vKWIDZYN - Wydanie przedrukowe czysty-60.00
99KWIDZYN - Wydanie przedrukowe kasowany zdjęcie pogl±doweKW1920NR 1819201vKWIDZYN - Wydanie przedrukowe kasowany zdjęcie pogl±dowe-40.00
100KWIDZYN - Wydanie przedrukowe kasowaneKW1920NR 22-2519204vKWIDZYN - Wydanie przedrukowe kasowane-400.00

Lista podstron:  1  2  3  4  5  6

©2003 web design: magres / 2011 modernizacja 9art