HURTOWNIA PAKIETÓW
ZESTAWÓW FILATEliSTYCZNYCH
NUMIZMATYCZNYCH
POLSKA l ZAGRANICA
WILMAR STAMPS
Bogdan Wilczek

 
01-641 Warszawa, ul.Marii Kazimiery 20(sklep 4)
tel/fax 0-22 832-35-83
tel kom. (0) 509-446-952
e-mail: wilmar@wilmar-stamps.pl
www.wilmar-stamps.pl
 
NIP 118-114-99-75
 
Bank Zachodni WBK S.A.
Nr konta: 18 1090 1030 0000 0000 0415 9238

Okupacja Niemiecka Generalne Gubernatorstwo 1939 - 1944 roku


Lista podstron:  1  2  3  4  5  6  7  8  9

Uwaga, zamawiane produkty z każdej strony nalezy podsumować przed przejściem do następnej.
Temat:

Lp Grafika Symbol Rok wydania W serii Opis Wartość kat. Cena
[zł]
Ilość zam.
1Portret A. Hitlera na jednolitym tle kasowany zdjęcie poglądowe1943NR 11019431vPortret A. Hitlera na jednolitym tle kasowany zdjęcie poglądowe-0.50
2Portret A. Hitlera na jednolitym tle z oznaczeniem marginesowym czysty1943NR 110 z ozn19431v z oznPortret A. Hitlera na jednolitym tle z oznaczeniem marginesowym czysty-1.50
3Portret A. Hitlera na jednolitym tle w kawałku z arkusza z oznaczeniami marginesowymi czyste1943NR 110 z ozn194315v w kawPortret A. Hitlera na jednolitym tle w kawałku z arkusza z oznaczeniami marginesowymi czyste-20.00
4Portret A. Hitlera na jednolitym tle parka z oznaczeniami marginesowymi czysty1943NR 110 z ozn19432v parkaPortret A. Hitlera na jednolitym tle parka z oznaczeniami marginesowymi czysty-45.00
5Portret A. Hitlera na jednolitym tle z oznaczeniem marginesowym cięty czysty1943NR 110 z ozn19431v z oznPortret A. Hitlera na jednolitym tle z oznaczeniem marginesowym cięty czysty-22.00
6Portret A. Hitlera na jednolitym tle czyste zdjęcie poglądowe1943NR 110-1219433vPortret A. Hitlera na jednolitym tle czyste zdjęcie poglądowe-5.00
7Portret A. Hitlera na jednolitym tle kasowane zdjęcie poglądowe1943NR 110-1219433vPortret A. Hitlera na jednolitym tle kasowane zdjęcie poglądowe-1.50
8Portret A. Hitlera na jednolitym tle czysty zdjęcie poglądowe1943NR 11119431vPortret A. Hitlera na jednolitym tle czysty zdjęcie poglądowe-1.00
9Portret A. Hitlera na jednolitym tle czysty ślady podlepek zdjęcie poglądowe1943NR 11119431vPortret A. Hitlera na jednolitym tle czysty ślady podlepek zdjęcie poglądowe-0.50
10Portret A. Hitlera na jednolitym tle cięty czysty zdjęcie poglądowe1943NR 11119431vPortret A. Hitlera na jednolitym tle cięty czysty zdjęcie poglądowe-18.00
11Portret A. Hitlera na jednolitym tle czysty ślady podlepek zdjęcie poglądowe1943NR 11119431vPortret A. Hitlera na jednolitym tle czysty ślady podlepek zdjęcie poglądowe-10.00
12Portret A. Hitlera na jednolitym tle kasowany zdjęcie poglądowe1943NR 11119431vPortret A. Hitlera na jednolitym tle kasowany zdjęcie poglądowe-0.50
13Portret A. Hitlera na jednolitym tle parka z oznaczeniami marginesowymi cięte czyste1943NR 111 z ozn19432v parkaPortret A. Hitlera na jednolitym tle parka z oznaczeniami marginesowymi cięte czyste-45.00
14Portret A. Hitlera na jednolitym tle czysty ślady podlepek zdjęcie poglądowe1943NR 11219431vPortret A. Hitlera na jednolitym tle czysty ślady podlepek zdjęcie poglądowe-1.00
15Portret A. Hitlera na jednolitym tle cięty czysty zdjęcie poglądowe1943NR 11219431vPortret A. Hitlera na jednolitym tle cięty czysty zdjęcie poglądowe-18.00
16Portret A. Hitlera na jednolitym tle w kawałku z częścią górnego napisu z arkusza czysty1943NR 112 z nap19436v z napPortret A. Hitlera na jednolitym tle w kawałku z częścią górnego napisu z arkusza czysty-18.00
17Portret A. Hitlera na jednolitym tle parka z oznaczeniami marginesowymi cięte czyste1943NR 112 z ozn19432v parkaPortret A. Hitlera na jednolitym tle parka z oznaczeniami marginesowymi cięte czyste-45.00
18Portret A. Hitlera na jednolitym tle z oznaczeniem marginesowym cięty czysty1943NR 112 z ozn19431v z oznPortret A. Hitlera na jednolitym tle z oznaczeniem marginesowym cięty czysty-22.00
19Widoki zabytkowych budowli IV kasowany zdjęcie poglądowe1943NR 11319431vWidoki zabytkowych budowli IV kasowany zdjęcie poglądowe-0.50
20Widoki zabytkowych budowli IV z oznaczeniami marginesowymi cięty czysty1943NR 113 z ozn19431v z oznWidoki zabytkowych budowli IV z oznaczeniami marginesowymi cięty czysty-30.00
21Widoki zabytkowych budowli IV z oznaczeniami marginesowymi cięty czysty1943NR 113 z ozn19431v z oznWidoki zabytkowych budowli IV z oznaczeniami marginesowymi cięty czysty-35.00
22Widoki zabytkowych budowli IV czyste zdjęcie poglądowe1943NR 113-1619434vWidoki zabytkowych budowli IV czyste zdjęcie poglądowe-12.00
23Widoki zabytkowych budowli IV kasowane zdjęcie poglądowe1943NR 113-1619434vWidoki zabytkowych budowli IV kasowane zdjęcie poglądowe-7.00
24Widoki zabytkowych budowli IV z górnymi przywieszkami czyste1943NR 113-16 z przy19434v z przywWidoki zabytkowych budowli IV z górnymi przywieszkami czyste-18.00
25Widoki zabytkowych budowli IV czysty zdjęcie poglądowe1943NR 11419431vWidoki zabytkowych budowli IV czysty zdjęcie poglądowe-1.50
26Widoki zabytkowych budowli IV czysty ślady podlepek zdjęcie poglądowe1943NR 11419431vWidoki zabytkowych budowli IV czysty ślady podlepek zdjęcie poglądowe-0.80
27Widoki zabytkowych budowli IV kasowany zdjęcie poglądowe1943NR 11419431vWidoki zabytkowych budowli IV kasowany zdjęcie poglądowe-0.50
28Widoki zabytkowych budowli IV z oznaczeniami marginesowymi cięty czysty1943NR 114 z ozn19431v z oznWidoki zabytkowych budowli IV z oznaczeniami marginesowymi cięty czysty-35.00
29Widoki zabytkowych budowli IV z oznaczeniami marginesowymi cięty czysty1943NR 114 z ozn19431v z oznWidoki zabytkowych budowli IV z oznaczeniami marginesowymi cięty czysty-30.00
30Widoki zabytkowych budowli IV kasowany zdjęcie poglądowe1943NR 11519431vWidoki zabytkowych budowli IV kasowany zdjęcie poglądowe-1.50
31Widoki zabytkowych budowli IV z częścią napisu z arkusza czysty1943NR 115 z nap19431v znapWidoki zabytkowych budowli IV z częścią napisu z arkusza czysty-6.00
32Widoki zabytkowych budowli IV parka z oznaczeniami marginesowymi czyste1943NR 115 z ozn19432v parkaWidoki zabytkowych budowli IV parka z oznaczeniami marginesowymi czyste-15.00
33Widoki zabytkowych budowli IV z oznaczeniem marginesowym cięty czysty1943NR 115 z ozn19431vWidoki zabytkowych budowli IV z oznaczeniem marginesowym cięty czysty-30.00
34Widoki zabytkowych budowli IV czysty zdjęcie poglądowe1943NR 11619431vWidoki zabytkowych budowli IV czysty zdjęcie poglądowe-4.00
35Widoki zabytkowych budowli IV czysty ślady podlepek zdjęcie poglądowe1943NR 11619431vWidoki zabytkowych budowli IV czysty ślady podlepek zdjęcie poglądowe-1.00
36Widoki zabytkowych budowli IV parka z oznaczeniami marginesowymi czyste1943NR 116 z ozn19433v parkaWidoki zabytkowych budowli IV parka z oznaczeniami marginesowymi czyste-15.00
37Godło III Rzeszy na tle Wawelu czysty zdjęcie poglądowe1943NR U2519431vGodło III Rzeszy na tle Wawelu czysty zdjęcie poglądowe-1.00
38Godło III Rzeszy na tle Wawelu w kawałku czysty1943NR U25 w kawałku19436v w kawałGodło III Rzeszy na tle Wawelu w kawałku czysty-8.00
39Godło III Rzeszy na tle Wawelu czyste zdjęcie poglądowe1943NR U25-U36194312vGodło III Rzeszy na tle Wawelu czyste zdjęcie poglądowe-25.00
40Godło III Rzeszy na tle Wawelu kasowane zdjęcie poglądowe1943NR U25-U36194312vGodło III Rzeszy na tle Wawelu kasowane zdjęcie poglądowe-12.00
41Godło III Rzeszy na tle Wawelu czysty zdjęcie poglądowe1943NR U2619431vGodło III Rzeszy na tle Wawelu czysty zdjęcie poglądowe-1.00
42Godło III Rzeszy na tle Wawelu błąd s1 kreska nad literami EN kasowany1943NR U26 s119431vGodło III Rzeszy na tle Wawelu błąd s1 kreska nad literami EN kasowany-13.00
43Godło III Rzeszy na tle Wawelu czysty zdjęcie poglądowe1943NR U2719431vGodło III Rzeszy na tle Wawelu czysty zdjęcie poglądowe-1.00
44Godło III Rzeszy na tle Wawelu kasowany zdjęcie poglądowe1943NR U2719431vGodło III Rzeszy na tle Wawelu kasowany zdjęcie poglądowe-1.00
45Godło III Rzeszy na tle Wawelu z częścią górnego napisu z arkusza czysty1943NR U27 z nap19431v z napGodło III Rzeszy na tle Wawelu z częścią górnego napisu z arkusza czysty-2.00
46Godło III Rzeszy na tle Wawelu czysty zdjęcie poglądowe1943NR U2819431vGodło III Rzeszy na tle Wawelu czysty zdjęcie poglądowe-1.00
47Godło III Rzeszy na tle Wawelu czysty zdjęcie poglądowe1943NR U2919431vGodło III Rzeszy na tle Wawelu czysty zdjęcie poglądowe-3.00
48Godło III Rzeszy na tle Wawelu czysty ślady podlepek zdjęcie poglądowe1943NR U2919431vGodło III Rzeszy na tle Wawelu czysty ślady podlepek zdjęcie poglądowe-1.00
49Godło III Rzeszy na tle Wawelu kasowany zdjęcie poglądowe1943NR U2919431vGodło III Rzeszy na tle Wawelu kasowany zdjęcie poglądowe-1.50
50Godło III Rzeszy na tle Wawelu czysty zdjęcie poglądowe1943NR U3019431vGodło III Rzeszy na tle Wawelu czysty zdjęcie poglądowe-1.00
51Godło III Rzeszy na tle Wawelu czysty ślady podlepek zdjęcie poglądowe1943NR U3019431vGodło III Rzeszy na tle Wawelu czysty ślady podlepek zdjęcie poglądowe-0.50
52Godło III Rzeszy na tle Wawelu kasowany zdjęcie poglądowe1943NR U3019431vGodło III Rzeszy na tle Wawelu kasowany zdjęcie poglądowe-1.50
53Godło III Rzeszy na tle Wawelu błąd kreska nad literami EN w słowie GOUVERNEMENT czysty1943NR U30 s119431vGodło III Rzeszy na tle Wawelu błąd kreska nad literami EN w słowie GOUVERNEMENT czysty-20.00
54Godło III Rzeszy na tle Wawelu w czwórce czysty1943NR U30 w czwórce19434v w czwórGodło III Rzeszy na tle Wawelu w czwórce czysty-7.00
55Godło III Rzeszy na tle Wawelu czysty zdjęcie poglądowe1943NR U3119431vGodło III Rzeszy na tle Wawelu czysty zdjęcie poglądowe-1.00
56Godło III Rzeszy na tle Wawelu czysty ślady podlepek zdjęcie poglądowe1943NR U3119431vGodło III Rzeszy na tle Wawelu czysty ślady podlepek zdjęcie poglądowe-0.50
57Godło III Rzeszy na tle Wawelu kasowany zdjęcie poglądowe1943NR U3119431vGodło III Rzeszy na tle Wawelu kasowany zdjęcie poglądowe-0.50
58Godło III Rzeszy na tle Wawelu w czwórce czysty1943NR U31 w czwórce19434v w czwórGodło III Rzeszy na tle Wawelu w czwórce czysty-5.00
59Godło III Rzeszy na tle Wawelu w kawałku z oznaczeniami marginesowymi czyste1943NR U31 z ozn19436v w szóstGodło III Rzeszy na tle Wawelu w kawałku z oznaczeniami marginesowymi czyste-8.00
60Godło III Rzeszy na tle Wawelu w kawałku z oznaczeniami marginesowymi czyste1943NR U31 z ozn19436v w szóstGodło III Rzeszy na tle Wawelu w kawałku z oznaczeniami marginesowymi czyste-8.00
61Godło III Rzeszy na tle Wawelu czysty zdjęcie poglądowe1943NR U3219431vGodło III Rzeszy na tle Wawelu czysty zdjęcie poglądowe-4.00
62Godło III Rzeszy na tle Wawelu kasowany zdjęcie poglądowe1943NR U3219431vGodło III Rzeszy na tle Wawelu kasowany zdjęcie poglądowe-1.00
63Godło III Rzeszy na tle Wawelu czysty ślady podlepek zdjęcie poglądowe1943NR U3319431vGodło III Rzeszy na tle Wawelu czysty ślady podlepek zdjęcie poglądowe-0.50
64Godło III Rzeszy na tle Wawelu czysty zdjęcie poglądowe1943NR U3319431vGodło III Rzeszy na tle Wawelu czysty zdjęcie poglądowe-1.00
65Godło III Rzeszy na tle Wawelu kasowany zdjęcie poglądowe1943NR U3319431vGodło III Rzeszy na tle Wawelu kasowany zdjęcie poglądowe-0.50
66Godło III Rzeszy na tle Wawelu w kawałku na jednym znaczku błąd kreska nad literami EN w słowie GOUVERNEMENT czysty1943NR U33 s1 w kawa194315v w kawaGodło III Rzeszy na tle Wawelu w kawałku na jednym znaczku błąd kreska nad literami EN w słowie GOUVERNEMENT czysty-40.00
67Godło III Rzeszy na tle Wawelu błąd plamka na wieńcu wokół swastyki czysty1943NR U33 s519431vGodło III Rzeszy na tle Wawelu błąd plamka na wieńcu wokół swastyki czysty-20.00
68Godło III Rzeszy na tle Wawelu błąd plamka na wieńcu wokół swastyki kasowany1943NR U33 s519431vGodło III Rzeszy na tle Wawelu błąd plamka na wieńcu wokół swastyki kasowany-13.00
69Godło III Rzeszy na tle Wawelu w kawałku czyste1943NR U33 w kawałku194318v w kawaGodło III Rzeszy na tle Wawelu w kawałku czyste-30.00
70Godło III Rzeszy na tle Wawelu w czwórce z oznaczeniami marginesowymi czyste1943NR U33 z ozn19434v z oznGodło III Rzeszy na tle Wawelu w czwórce z oznaczeniami marginesowymi czyste-7.00
71Godło III Rzeszy na tle Wawelu czysty zdjęcie poglądowe1943NR U3419431vGodło III Rzeszy na tle Wawelu czysty zdjęcie poglądowe-1.00
72Godło III Rzeszy na tle Wawelu czysty ślady podlepek zdjęcie poglądowe1943NR U3419431vGodło III Rzeszy na tle Wawelu czysty ślady podlepek zdjęcie poglądowe-0.50
73Godło III Rzeszy na tle Wawelu czysty ślady podlepek zdjęcie poglądowe1943NR U3519431vGodło III Rzeszy na tle Wawelu czysty ślady podlepek zdjęcie poglądowe-0.50
74Godło III Rzeszy na tle Wawelu czysty zdjęcie poglądowe1943NR U3519431vGodło III Rzeszy na tle Wawelu czysty zdjęcie poglądowe-5.00
75Godło III Rzeszy na tle Wawelu kasowany zdjęcie poglądowe1943NR U3519431vGodło III Rzeszy na tle Wawelu kasowany zdjęcie poglądowe-0.50
76Godło III Rzeszy na tle Wawelu czysty zdjęcie poglądowe1943NR U3619431vGodło III Rzeszy na tle Wawelu czysty zdjęcie poglądowe-1.00
77Godło III Rzeszy na tle Wawelu kasowany1943NR U3619431vGodło III Rzeszy na tle Wawelu kasowany-3.00
78Godło III Rzeszy na tle Wawelu z przywieszką czysty1943NR U36 z przyw19431v z przywGodło III Rzeszy na tle Wawelu z przywieszką czysty-10.00
7955 urodziny A. Hitlera czysty zdjęcie poglądowe1944NR 11719441v55 urodziny A. Hitlera czysty zdjęcie poglądowe-1.00
8055 urodziny A. Hitlera kasowany zdjęcie poglądowe1944NR 11719441v55 urodziny A. Hitlera kasowany zdjęcie poglądowe-1.00
8155 urodziny A. Hitlera czyste zdjęcie poglądowe1944NR 117-1919443v55 urodziny A. Hitlera czyste zdjęcie poglądowe-4.00
8255 urodziny A. Hitlera kasowane zdjęcie poglądowe1944NR 117-1919443v55 urodziny A. Hitlera kasowane zdjęcie poglądowe-4.00
8355 urodziny A. Hitlera czysty zdjęcie poglądowe1944NR 11919441v55 urodziny A. Hitlera czysty zdjęcie poglądowe-2.00
84Wydanie na Fundusz Kultury Generalnego Gubernatorstwa czysty zdjęcie poglądowe1944NR 12019441vWydanie na Fundusz Kultury Generalnego Gubernatorstwa czysty zdjęcie poglądowe-1.00
85Wydanie na Fundusz Kultury Generalnego Gubernatorstwa czyste zdjęcie poglądowe1944NR 120-2419445vWydanie na Fundusz Kultury Generalnego Gubernatorstwa czyste zdjęcie poglądowe-6.00
86Wydanie na Fundusz Kultury Generalnego Gubernatorstwa kasowane zdjęcie poglądowe1944NR 120-2419445vWydanie na Fundusz Kultury Generalnego Gubernatorstwa kasowane zdjęcie poglądowe-4.00
87Wydanie na Fundusz Kultury Generalnego Gubernatorstwa czysty zdjęcie poglądowe1944NR 12119441vWydanie na Fundusz Kultury Generalnego Gubernatorstwa czysty zdjęcie poglądowe-1.00
88Wydanie na Fundusz Kultury Generalnego Gubernatorstwa błąd uszkodzona ramka na lewo od 30 czysty1944NR 122 B119441vWydanie na Fundusz Kultury Generalnego Gubernatorstwa błąd uszkodzona ramka na lewo od 30 czysty-40.00
89Wydanie na Fundusz Kultury Generalnego Gubernatorstwa błąd biały klin powyżej H w REICH czysty zdjęcie poglądowe1944NR 122 B219441vWydanie na Fundusz Kultury Generalnego Gubernatorstwa błąd biały klin powyżej H w REICH czysty zdjęcie poglądowe-30.00
90Wydanie na Fundusz Kultury Generalnego Gubernatorstwa błąd w czwórce biały klin powyżej H w REICH prawy dolny znaczek czyste1944NR 122 B2 w czwó19444v w czwórWydanie na Fundusz Kultury Generalnego Gubernatorstwa błąd w czwórce biały klin powyżej H w REICH prawy dolny znaczek czyste-38.00
91Wydanie na Fundusz Kultury Generalnego Gubernatorstwa czysty zdjęcie poglądowe1944NR 12319441vWydanie na Fundusz Kultury Generalnego Gubernatorstwa czysty zdjęcie poglądowe-1.00
92Wydanie na Fundusz Kultury Generalnego Gubernatorstwa kasowany zdjęcie poglądowe1944NR 12319441vWydanie na Fundusz Kultury Generalnego Gubernatorstwa kasowany zdjęcie poglądowe-0.50
93Wydanie na Fundusz Kultury Generalnego Gubernatorstwa w czwórce czyste1944NR 123 w czwórce19444v w czwórWydanie na Fundusz Kultury Generalnego Gubernatorstwa w czwórce czyste-5.00
94Wydanie na Fundusz Kultury Generalnego Gubernatorstwa z oznaczeniami marginesowymi czysty1944NR 123 z ozn19441vWydanie na Fundusz Kultury Generalnego Gubernatorstwa z oznaczeniami marginesowymi czysty-2.50
95Wydanie na Fundusz Kultury Generalnego Gubernatorstwa czysty zdjęcie poglądowe1944NR 12419441vWydanie na Fundusz Kultury Generalnego Gubernatorstwa czysty zdjęcie poglądowe-2.00
96Wydanie na Fundusz Kultury Generalnego Gubernatorstwa kasowany zdjęcie poglądowe1944NR 12419441vWydanie na Fundusz Kultury Generalnego Gubernatorstwa kasowany zdjęcie poglądowe-0.50
97Wydanie na Fundusz Kultury Generalnego Gubernatorstwa w czwórce czyste1944NR 124 w czwórce19444v w czwórWydanie na Fundusz Kultury Generalnego Gubernatorstwa w czwórce czyste-10.00
985 rocznica utworzenia Generalnego Gubernatorstwa czysty zdjęcie poglądowe1944NR 125b19441v5 rocznica utworzenia Generalnego Gubernatorstwa czysty zdjęcie poglądowe-75.00
995 rocznica utworzenia Generalnego Gubernatorstwa czysty 1944NR 125b Ark1944Arkusik5 rocznica utworzenia Generalnego Gubernatorstwa czysty -650.00
1005 rocznica utworzenia Generalnego Gubernatorstwa z częścią górnego napisu z arkusika cięty czysty 1944NR 125b z nap19441v z nap5 rocznica utworzenia Generalnego Gubernatorstwa z częścią górnego napisu z arkusika cięty czysty -100.00

Lista podstron:  1  2  3  4  5  6  7  8  9

©2003 web design: magres / 2011 modernizacja 9art